Програма «Про тебе» з Максимом Гольдарбом (Ефір 8, від 11/11/2017)

Що приховує реформа сфери комунальних послуг?

Стягнення з українців пені, необхідність укладання прямих договорів з компаніями, що надають комунальні послуги, окрема графа у платіжках за оплату з вивезення сміття, а також із обслуговування ліфтів, необхідність передачі, а потому й оплати за утримання внутрішньо-будинкових мереж сторонніми компаніями, запровадження абонентської плати за опалення та водопостачання. Це лише незначний перелік тих нововведень, які випливають із нового Закону про надання житлово-комунальних послуг. На засіданні Верховної Ради за документ, який припадав пилом ще з 2014 року, свої голоси віддали двісті шістдесят два депутати.

Слайд1

При цьому законотворці не прописали в ньому можливості стягувати пеню по відношенню до компаній, із якими в українців будуть підписані договори, якщо ті несвоєчасно або не в повному обсязі виконуватимуть взяті на себе зобов’язання. У Законі є норма, відповідно до якої абоненти зможуть сплачувати менше або не сплачувати взагалі за ті послуги, які не були надані їм у повному обсязі. При цьому перелік послуг, а також обсяг їх надання, аварійні випадки та вирішення конфліктних питань пропишуть компанії, які муситимуть укласти з кожним абонентом типовий контракт.

Тим часом, експерти вже угледіли у новому Законі одразу декілька небезпечних прецендентів. Зокрема, теплоенерго тепер матимуть більше можливостей коригувати ціну за тепло. Крім того, експлуатуючим організаціям та компаніям із надання комунпослуг надається можливість без суда і слідства відрізати абонента від благ цивілізації. І на завершення, тепер бізнесмени матимуть право зламати двері до помешкання абонента, якщо у квартирі, наприклад, протікатиме батарея, чи стояк із гарячою чи холодною водою. Для цього, звісно, передбачена спеціальна процедура, та фахівці вважають, що така норма в українських реаліях небезпечна.

Як діяти у разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг

 

1. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг споживач має право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

2. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління багатоквартирним будинком споживач має право викликати управителя для перевірки якості наданих послуг.

3. За результатами перевірки якості надання комунальних послуг або якості послуг із управління багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком).

4. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача в строки, визначені в договорі про надання послуги, але не пізніше, ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення споживача.

5. Акт-претензія складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем і повинен містити:

• інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком;


• дату (строк) її ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості;


• іншу інформацію, що характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.

6. При перевірці якості наданих послуг із централізованого водопостачання, централізованого постачання гарячої води або постачання природного газу споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб вказується в акті-претензії.

7. У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця відповідної послуги.

8. Якщо виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) будуть відсутні в установлений строк або необґрунтовано відмовляться підписати акт-претензію, такий акт підписується споживачем, а також мінімум двома споживачами відповідної послуги, які проживають (розташовані) в сусідніх будівлях (у приміщеннях, якщо послуга надається у багатоквартирному будинку), і надсилається виконавцю комунальної послуги або управителю рекомендованим листом.

9. Виконавець комунальної послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним будинком) протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем (управителем) відповіді в установлений строк, претензія споживача вважається  виконавцем (управителем) визнаною.

10. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком за увесь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) в порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

На жаль, законодавці забули прописати в законі порядок та розмір штрафу (пені), який має сплатити постачальник споживачеві, тому розраховувати на їх сплату поки що марно. Фактично за неякісні послуги сьогодні можна отримати лише перерахунок.

Як перевірити якість газу, якщо Ви як споживач незадоволені його якістю?

Теоретично, якщо особа має підозри щодо подачі неякісного газу, вона може замовити експертизу в «Укрметпотребстандарт», залучити представників «Київгазу» та здійснити відповідний аналіз. Втручатися в роботу газових систем за власним розсудом не можна в жодному випадку. Експертиза — не з дешевих, її вартість обійдеться в щонайменше 5 тис. грн.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень проб підлягають компенсації за рахунок виконавця відповідної послуги. Якщо такий факт не буде підтвердтверджено, витрати на експертизу споживачеві не відшкодовуються.

Треба сказати, експерти до подібних експертиз ставляться доволі скептично: фактів, якими було б встановлено, що газ неякісний,  — раніше встановлено не було. Судових рішень за відповідними справами не має. А те, що в багатьох споживачів збільшується  час на приготування їжі, може бути пов’язано не з якістю газу, а зі слабким тиском або проблемами з плитою чи колонкою. Тому можна порадити для початку поспілкуватися з сусідами: якщо така проблема у всього будинку, то краще вирішувати її спільно, замовляти одну  експертизу на всіх, перевірити будинкові мережі, тиск, обладнання  —  підійти до проблеми комплексно.