The Legislature

Specialists NGO “Public Audit” audit conducted research on collecting military training, which resulted in practical proposals that have a positive impact on process control of budget funds

Sorry, this entry is only available in УКР. >>

In order to provide practical assistance to the management of MIA of Ukraine in reforming law enforcement, including the State Automobile Inspectorate, NGO “Public Audit” conducted analysis of the anti-corruption agenda vehicle registration and proposed measures to eliminate corruption risks and increase government revenue

Sorry, this entry is only available in УКР. >>

NGO “Public Auditing” developed and presented its vision of the institutional development of the Accounting Chamber of Ukraine as a basic condition for introduction of the European system of state financial control in Ukraine

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Система державного фінансового контролю в Україні ДО РЕФОРМИ Функціонуюча в Україні система державного фінансового контролю є громіздкою на неефективною. Держфінінспекція (правонаступник КРУ) була створена і призначена для функціонування в адміністративно-командній системи, за якої КРУ було покликано перевіряти правильність видатків, а також використовувалося  для вирішення інших (у тому числі політичних) питань. Яскравим прикладом залежності КРУ ... >>

Система контролю для Міноборони

Sorry, this entry is only available in УКР. >>

NGO “Public Auditing” proposes a preventive mechanism of owners for the negative financial results of banks functioning.

Механізм: Законодавче закріплення обов’язку Національного банку України обмежувати операції з рухомим та нерухомим майном банкірів з моменту прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних. Правові підстави для віднесення банку до категорії проблемних визначені ст. 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність», однією з яких зокрема є — невиконання банком вимоги вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому. Проблемний банк ... >>

Економічний ефект від пропозицій «Публічного аудиту» до бюджету 2015 року сягає 4 млрд грн, – Максим Гольдарб

Sorry, this entry is only available in УКР. >>

LAW OF UKRAINE On Amendments to the Budget Code of Ukraine

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо проведення підрозділами внутрішнього аудиту розпорядників бюджетних коштів аудиту окремих господарських операцій) І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572) такі зміни: 1. частину третю статті 26 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: « Підрозділ внутрішнього аудиту в бюджетній установі наряду із проведенням внутрішнього аудиту проводить аудит окремих господарських операцій (операційний аудит). ... >>

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine

ПРОЕКТ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку проведення підрозділами внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аудиту окремих господарських операцій Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок проведення підрозділами внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних ... >>

Amendments to the Budget Code of Ukraine

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо публічного звіту про використання коштів розпорядниками та одержувачами усіх рівнів) І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572) такі зміни: 1. частину п’яту статті 28 доповнити абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту: «Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше дня, наступного за операційним, зобов’язані розміщувати на офіційних сайтах інформацію ... >>

Report on the Draft Law of Ukraine “On Amendments to the Budget Code of Ukraine”

Sorry, this entry is only available in УКР. >>