Зразок конституційного подання щодо положень медичної реформи

«Публічний аудит» закликав народних депутатів, які не підтримали медичну реформу, підписати Конституційне подання щодо визнання неконституційними ст. 3 та 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (у разі підписання Закону президентом).

 ЗРАЗОК ДОКУМЕНТА МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ ТУТ.

До Конституційного Суду України

вул. Жилянська, 14, Київ-33, 01033

Суб’єкта права на конституційне подання:

__ (_______________)

народних депутатів України

Уповноважені за дорученням:

народні депутати України:

_____________________________ (посв. №____),

_____________________________ (посв. №_____).

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

про визнання такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними) ст. 3 та 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Відповідно до статі 150 Конституції України, статей 13, 39, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України», звертаємось до Конституційного Суду України з цим Конституційним поданням та просимо розглянути питання щодо відповідності Конституції України (конституційності)  статей 3 та 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Обґрунтування

Правові підстави для визнання неконституційними статей 3 та 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» ґрунтуються на статті 49 Конституції України, згідно якої у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Пунктом 1 статті 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» передбачено, що відповідно до цього Закону держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг, та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Пунктом 3 статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» встановлено, що програмою медичних гарантій визначається перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Медичні послуги та лікарські засоби, що не включені до програми медичних гарантій, не підлягають оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України.

Згідно рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002  № 10-рп/2002 по справі № 1-13/2002:

а) Зміст поняття «безоплатна медична допомога» полягає у відсутності для всіх громадян  обов’язку сплачувати за надану їм у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медичну допомогу як у момент, так і до чи після її отримання;

б) Словосполучення “безоплатність медичної допомоги” означає неможливість стягування з громадян плати за таку допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я у будь-яких варіантах розрахунків (готівкою або безготівкових): чи у вигляді “добровільних внесків” до різноманітних медичних фондів, чи у формі обов’язкових страхових платежів (внесків) тощо;

в) Конституційний Суд України вважає неприйнятними пропозиції окремих державних органів щодо необхідності встановлення якихось меж безоплатної медичної допомоги у вигляді її гарантованого рівня. Це суперечить положенням статті 3, частини третьої статті 22 та низки інших  статей Конституції України;

г) Безоплатна медична допомога, передбачена Конституцією України, повинна надаватись всім громадянам у повному обсязі, тобто задовольняти потреби людини у збереженні або відновленні здоров’я. д) Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.

Таким чином, положення Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», передбачені статтями 3 та 4, щодо встановлення меж безоплатної медичної допомоги, їх переліку та обсягу, суперечать положенням Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 29.05.2002 № 10-рп/2002 по справі  № 1-13/2002.

Враховуючи те, що Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти повинні відповідати їй (частина друга, третя статті 8 Конституції України), відповідно до статті 150 Конституції України, пункту першого частини 1 статті 13 Закону України «Про Конституційний Суд України», керуючись статтями 39, 40, 61, 71, 73 Закону України «Про Конституційний Суд України»,

ПРОСИМО:

визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) статті 3 та 4, Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням доручаємо народним депутатам України:

– ____________________________ (відомості про уповноваженого представника: адреса: __________________________; телефон__________, адреса електронної пошти:____________________ );

– _______________________________(відомості про уповноваженого представника: адреса:_____________________________, телефон________________,  адреса електронної пошти:___________________).

Додаток:

  1. Закону України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».
  2. Примірники № 2, № 3 цього конституційного подання та додатків до нього.

№п/п Прізвище, ім’я та по батькові Номер посвідчення Підпис