Аналіз законодавчих змін щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження

12 квітня 2017 року Президент України Петро Порошенко підписав остаточну редакцію Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження». Закон був ухвалений парламентом 16 березня 2017 року.

Як стверджували розробники законопроекту, мета останнього – вдосконалення положень чинного законодавства, що регулюють питання строків досудового слідства, а також інші проблеми, пов’язані з проведенням досудового слідства в розумні строки, спеціального досудового розслідування та судового провадження.

Після опублікування законопроект викликав хвилю зауважень та суперечок із боку фахівців, які були предметом розгляду в парламенті.

Спробуємо проаналізувати, які зміни остаточно увійшли до нового Закону.

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

Частину другу ст. 135 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі наявності інформації про перебування особи за межами України повістка такій особі надсилається за останнім відомим місцем її проживання чи перебування та обов’язково публікується в офіційних друкованих виданнях: «Голос України», «Урядовий кур’єр» та на офіційному веб-сайті органу, що здійснює досудове розслідування.»;

Частину першу статті 136 доповнити абзацом такого змісту:

«У випадку, передбаченому абзацом другим частини другої статті 135 цього Кодексу, особа вважається належним чином ознайомлена зі змістом повістки про виклик з моменту її опублікування у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.».

 

До остаточної редакції Закону ці зміни не ввійшли.

Йдеться про способи повідомлення особи, стосовно якої проводилося досудове слідство. Законопроектом пропонувалося надсилати повістку за місцем останнього мешкання або останнього місця перебування особи, паралельно публікуючи цю інформацію в офіційних друкованих ЗМІ («Голос України» та «Урядовий кур’єр»), а також на веб-сайті органу, який проводив розслідування.

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

Пункт 2 частини третьої статті 190 викласти в такій редакції:

«добровільного з’явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора».

Частину третю статті 190 доповнити пунктом 21 такого змісту:

«добровільного з’явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора»

Мова йде про те, що з моменту добровільної явки підозрюваного до слідчого судді стосовно останнього діятиме звичайна процедура притягнення до кримінальної відповідальності – про це слідчий суддя повідомляє прокурора.

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

Частину третю статті 197 доповнити пунктом 3 такого змісту:

«вісімнадцяти місяців – в особливо складному кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією».

 До остаточної редакції Закону ці зміни не ввійшли.

Мається на увазі строк дії ухвали судді про тримання особи під вартою. Пропонувалося продовжити тримання під вартою до 18 місяців: «В особливо складному кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією».

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

У статті 219:

1) частину другу доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) вісімнадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину або щодо якої здійснюється спеціальне досудове розслідування»;

2) частину третю після слів «про відновлення кримінального провадження» доповнити словами «а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу»;

3) доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

«4. Загальний строк досудового розслідування при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу – шляхом поглинання меншого строку більшим;

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу – шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах  строків  досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

5. Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування у об’єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об’єднаному кримінального провадження може бути вирішено питання його продовження

У статті 219:

1) частину третю після слів «про відновлення кримінального провадження» доповнити словами та цифрами «а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу»;

2) доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:

«4. Загальний строк досудового розслідування при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, – шляхом поглинання меншого строку більшим;

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, – шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

5. Обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об’єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження».

Пропонувалося продовжити строки слідства: «до вісімнадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину або щодо якої здійснюється спеціальне досудове розслідування».

Зміни стосовно збільшення строків до 18 місяців в остаточну редакцію Закону не увійшли.

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

У статті 280:

1) пункт 2 частини першої викласти у такій редакції:

«2) оголошено розшук підозрюваного»;

2) у частині другій слова «встановлення місцезнаходження особи» замінити словами «здійснення розшуку підозрюваного»;

Частину першу статті 281 викласти у такій редакції:

«1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчого, за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук»;

У статті 280:

1) пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:

«2) оголошено в розшук підозрюваного»;

2) у частині другій слова «встановлення місцезнаходження особи» замінити словами «здійснення розшуку підозрюваного».

4. Частину першу статті 281 викласти в такій редакції:

«1. Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук».

Ст. 280 КПК України регламентує порядок зупинення досудового слідства. До однієї з умов обґрунтованого оголошення підозрюваного в розшук належало повідомлення йому про необхідність явки до слідчого або судді (див. вище). В остаточну редакцію Закону не ввійшла норма, за якою особа вважалася належним чином повідомленою, якщо повістка надіслана за останнім місцем мешкання або за останнім місцем перебування особи; ще умова – публікація повідомлення в офіційних друкованих ЗМІ («Голос України», «Урядовий кур’єр»), а також на веб-сайті органу розслідування.

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

У статті 294 Загальні підстави для продовження строку досудового слідства.

1) у частині другій:

а) у абзаці першому слова та цифри «2 та 3» замінити словами та цифрами «2–4»;

б) доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) до вісімнадцяти місяців – Генеральним прокурором України»;

2) частину третю доповнити словами «до вісімнадцяти місяців – внаслідок виняткової складності провадження та наявності виключних обставин»;

3) доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. До виключних обставин, зазначених у частині третій цієї статті, відносяться:

1) необхідність проведення складних комісійних або комплексних експертиз, допиту великої кількості свідків або потерпілих; проведення значної кількості інших слідчих (розшукових) дій для отримання доказів, що необхідні для правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду;

2) встановлення під час досудового розслідування інших злочинів, вчинених підозрюваним, щодо якого здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими підозрюваним, щодо якого здійснюється досудове розслідування, та виділення матеріалів досудового розслідування щодо яких в окреме провадження негативно вплине на правильність правової кваліфікації дій підозрюваного, повноту досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження;

3) розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації або терористичної групи чи терористичної організації»;

9. Абзац перший частини третьої статті 295 доповнити реченням такого змісту:

«У випадках, передбачених пунктом 4 частини другої статті 219 цього Кодексу, копія клопотання вручається одночасно із зверненням до прокурора про продовження строку досудового розслідування».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До остаточної редакції Закону ці зміни не ввійшли.

Ст. 294 КПК України регламентує «Загальні підстави для продовження строку досудового слідства».

Пропонувалося продовжувати строк слідства до 18 місяців у зв’язку з виключною складністю слідства, що передбачало необхідність проведення комісійних та інших експертиз, встановлення під час слідства інших злочинів, скоєних особою, стосовно якої відбувалося слідство, тощо.

Зміни до остаточного тексту Закону не ввійшли.

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

У статті 297-1:( Загальні положення спеціального досудового розслідування).

1) у частині першій після слова «здійснюється» доповнити словами «стосовно одного чи декількох підозрюваних»;

2) у частині другій цифри «258» замінити цифрами «255–258»;

3) доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому ж кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом»;

У статті 297-4

1) у частині другій після слів «підозри особи» доповнити словами «, щодо якої подано клопотання,»;

2) частини п’яту та шосту викласти у такій редакції:

«5. Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з’явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

6. Відомості щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.»;

У статті 297-1:

1) частину першу після слова «здійснюється» доповнити словами «стосовно одного чи декількох підозрюваних»;

2) у частині другій цифри «258» замінити цифрами «255–258»;

3) доповнити частинами третьою такого змісту:

«3. Якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому самому кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом».

У статті 297-4

1) частину другу після слів «підозри особи» доповнити словами «щодо якої подано клопотання»;

2) частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:

«5. Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або добровільно з’явився до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

6. Відомості щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань».

Частину третю статті 323 доповнити абзацом шостим такого змісту:

«За наявності у такому провадженні інших обвинувачених за клопотанням прокурора судовий розгляд здійснюється у судовому засіданні у одному кримінальному провадженні».

Ст. 297–1 КПК України регламентує загальні положення спеціального досудового розслідування. Запропоновані законопроектом зміни фактично повністю були ухвалені новим Законом. Ключовий аспект: якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно з загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Зміни запропоновані в Ст. 297–4 законопроектом були лише доповнені 6 пунктом, за яким: «Відомості щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань».

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

У частині четвертій статті 469:

1) доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3) особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена  інформація буде підтверджена доказами.»;

2) друге речення після слів «не допускається» доповнити словами «крім випадків надання потерпілим письмової згоди прокурору на укладення ним угоди згідно пункту 3 частини четвертої цієї статті.»;

У частині четвертій статті 469:

1) доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою чи терористичною організацією, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами»;

2) у другому реченні абзацу четвертого слова: «в якому бере участь потерпілий, не допускається» – замінити словами «щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам, і правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди».

Зміни, запропоновані законопроектом до ч. 4 ст. 469 КПК, також фактично повністю відображені в новому Законі. У ній йдеться про перелік злочинів, за якими можливе укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Пропонувалося законопроектом Ухвалено в остаточній редакції

У розділі ХІ «Перехідні положення»:

1) абзац другий пункту 1 виключити;

2) у пункті 201:

а)  у абзаці першому слова та цифри «Тимчасово, до 15 квітня 2017 року» замінити словами та цифрами «Тимчасово, але не довше двох років з дня введення в дію частини четвертої статті 216 цього Кодексу»;

б) у абзаці другому цифри «258» замінити цифрами «255–258»;

в) доповнити абзацом шостим – восьмим у такій редакції:

«Розгляд клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування, спеціальне судове провадження щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 2971 цього Кодексу, а також у цьому пункті, здійснює суд за правилами підсудності, встановленими статтею 321 цього Кодексу.

Вимоги щодо особливостей застосування глави 241 цього Кодексу, передбачені цим пунктом, поширюються на кримінальні провадження, у яких підозрюваний на момент звернення до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування або обвинувальним актом оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Кримінальні провадження, у яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування щодо злочинів, передбачених цим пунктом, і обвинувальні акти направлені до суду до спливу строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, а так само кримінальні справи, які станом на цю дату перебувають на розгляді суду, розглядаються з урахуванням правил спеціального судового провадження та особливостей, визначених цим пунктом.».

У пункті 201 розділу ХІ «Перехідні положення»:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«201 Тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідування (опублікування у газеті «Урядовий кур’єр» відповідного повідомлення його керівником)»;

2) в абзаці другому цифри «258» замінити цифрами «255-258»;

3) доповнити абзацами шостим – восьмим такого змісту:

«Розгляд клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування, спеціальне судове провадження щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 2971 цього Кодексу, а також у цьому пункті, здійснює суд за правилами підсудності, встановленими статтею 32 цього Кодексу.

Вимоги щодо особливостей застосування глави 241 цього Кодексу, передбачені цим пунктом, поширюються на кримінальні провадження, у яких підозрюваний, крім неповнолітнього, на момент звернення до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування або обвинувальним актом оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні відомості, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Кримінальні провадження, у яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування щодо злочинів, передбачених цим пунктом, і обвинувальні акти направлені до суду до спливу строку, передбаченого абзацом першим цього пункту, а так само кримінальні справи, які станом на цю дату перебувають на розгляді суду, розглядаються з урахуванням правил спеціального судового провадження та особливостей, визначених цим пунктом».

У «Перехідних положеннях» КПК України, який діяв до внесення змін, було вказано, що слідчі прокуратури мають право проводити спеціальне досудове розслідування тільки: «Тимчасово, до 15 квітня 2017 року». Після внесення змін маємо таку редакцію: «Тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідування (опублікування у газеті «Урядовий кур’єр» відповідного повідомлення його керівником)». Тобто, слідчі прокуратури матимуть право проведення спеціального досудового розслідування до моменту створення ДБР та опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» відповідного повідомлення його керівником.

ВИСНОВКИ:

  • новим Законом не були введені запропоновані законопроектом спірні зміни до ст. 197, 219, 294 КПК щодо можливого продовження строків слідства та тримання під вартою до 18 місяців при проведенні спеціального досудового розслідування;
  • не були прийняті зміни до ч. 2ст. 135; ч. 1 ст. 136; ст. 280; якими пропонувалося запровадити норму, відповідно до якої особа вважалася належним чином повідомленою, якщо повістка була спрямована за останнім місцем мешкання або за останнім місцем перебування особи, з умовою публікації в офіційних друкованих засобах («Голос України», «Урядовий кур’єр»), та на веб-сайті органу розслідування;
  • на наш погляд, основною метою законопроекту було внесення змін до «Перехідних положень» КПК України для продовження повноважень  слідчих прокуратури (до створення ДБР) з проведення спеціального досудового розслідування, необхідних для притягнення до кримінальної відповідальності колишніх  посадовців команди Януковича і власне екс-гаранта.

ГО «Публічний аудит»