Аналіз законопроекту № 6335 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»

29 березня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України прем’єр-міністр Володимир Гройсман жорстко розкритикував роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у зв’язку зі зривом перевірки є-декларацій чиновників. Гройсман заявив, що проблеми в НАЗК мають не політичні причини, а викликані професійною непридатністю його членів. Прем’єр додав, що керівництво НАЗК ставить тисячі людей під загрозу 2-х років в’язниці і запропонував Голові НАЗК Наталії Корчак піти у відставку. Втім, вона відмовилася покидати свою посаду.

Конфлікт постійно набирав обертів, звинувачення лунали з обох сторін. Робота ж агентства фактично була заблокована.  У червні заступник Голови Національного агентства Руслан Рябошапка подав у відставку, звинувативши Кабмін у блокуванні роботи відомства. За його словами, ще на етапі конкурсного відбору на посаду Голови Агентства було допущено низку порушень, що й призвело до блокування його роботи.

10 квітня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів було затверджено законопроект № 6335 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції). Як вказано в пояснювальній записці, «Законопроект розроблено Міністерством юстиції на виконання підпункту 1 пункту 7 протоколу № 25 засідання Кабінету Міністрів України від 29 березня                      2017 року, у ході якого було обговорено питання про неефективність роботи Національного агентства з питань запобігання корупції та про необхідність внесення відповідних змін до Закону».

Вказаний проект закону було підготовлено з метою забезпечення ефективності діяльності НАЗК як спеціально уповноваженого органу у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, шляхом удосконалення порядку його функціонування.

11 квітня вказаний законопроект надійшов до Верховної Ради, тоді ж його передали на розгляд керівництву та комітету, наступного дня – депутатам.

Незважаючи на очевидні проблеми в роботі відомства та блокування його роботи, поки депутати не включають законопроект № 6335 у свій порядок денний: 13.04.2017, 25.05.2017, 06.06.2017 – не включено.

«Публічний аудит» вирішив проаналізувати запропоновані зміни

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону.

 1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:

Підпункт «Є» пункту 1 частини 1 ст. 3

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону.

 1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:

Підпункт «Є» пункту 1 частини 1 ст. 3

є). Члени Національного агентства з питань запобігання корупції; Є). Голова, заступники Голови та спеціальні уповноважені з питань антикорупційної політики Національного агентства з питань запобігання корупції;”.

Більш детально перераховано осіб-членів НАЗК, які підпадають під дію Закону.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції.

 1. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції.

 1. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України “Про державну службу” застосовуються до Національного агентства, його членів, службовців та працівників його апарату, а також до його повноважень стосовно уповноважених підрозділів в частині, що не суперечить цьому Закону. “Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”, інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України “Про державну службу” застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.”;
 1. Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше половини його загального кількісного складу.
Частину виключено.

Зміни до абзацу 2 ч. 4 ст. 4 Закону є доволі формальними. Основним, на наш погляд, є виключення ч. 5 ст. 4 Закону. Тобто, тепер не зрозуміло, при наявності якого саме кількісного складу НАЗК вважатиметься правомочним. Виходячи зі змісту документами, навіть за умови призначення хоча б одного працівника Агентство вважається правомочним.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 5. Склад Національного агентства “Стаття 5. Керівний склад Національного агентства та порядок його формування
 1. Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів.
 2. Національне агентство є органом, до керівного складу якого входять п’ять спеціальних уповноважених з питань антикорупційної політики Національного агентства, один з яких є Головою Національного агентства, а двоє — заступниками Голови Національного агентства.
 3. Членом Національного агентства може бути громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років, який має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 1. Спеціальним уповноваженим з питань антикорупційної політики Національного агентства (далі — Спеціальний уповноважений) може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як п’ять років, досвід роботи на керівних посадах в державних органах, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи у міжнародних організаціях не менш як три роки, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 2. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.
Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади членів Національного агентства кандидатів, відібраних конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України та яка здійснює організацію та проведення конкурсу.
 1. Спеціальні уповноважені та Голова Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років за результатами конкурсу. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.

Конкурс з відбору кандидатів на посади спеціальних уповноважених проводиться у порядку та на умовах, визначених цим Законом, конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України.

5) чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у сфері запобігання корупції, які відбираються в порядку, визначеному Положенням про конкурс. 5) чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у сфері запобігання корупції, які відбираються шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян в порядку, визначеному Положенням про конкурс.

У разі виключення особи із складу конкурсної комісії, відповідний суб’єкт, яким було визначено таку особу для включення до складу конкурсної комісії, протягом двох тижнів з моменту її виключення із складу конкурсної комісії зобов’язаний визначити іншу особу до складу конкурсної комісії.”;

 1. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної комісії.
 2. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше «п’яти» членів конкурсної комісії.
 3. Конкурсна комісія:
1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Національного агентства, відбирає із загального числа кандидатів, які, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків членів Національного агентства;
 1. Конкурсна комісія:

1) розглядає документи, подані кандидатами на посади спеціальних уповноважених, попередньо відбирає із загального числа кандидатів, які, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Спеціальних уповноважених та Голови Національного агентства;strong>

2) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду члена Національного агентства; 2) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидатів, відібраних конкурсною комісією для їх внесення на розгляд Кабінету Міністрів України;
3) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає вимогам, які ставляться до члена Національного агентства, та, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національного агентства. 3) проводить на своєму засіданні співбесіду з попередньо відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, п’ять або більше кандидатів, що відповідають вимогам, які ставляться до Спеціального уповноваженого, та, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків спеціальних уповноважених та Голови Національного Агентства.
 1. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена Національного агентства або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 2. Конкурсна комісія вносить на розгляд Кабінету Міністрів України кандидатури всіх відібраних нею кандидатів на посади спеціальних уповноважених, за яких проголосувало п’ять і більше членів конкурсної комісії, для прийняття рішення щодо призначення з числа таких кандидатур:
однієї кандидатури на посаду Голови Національного агентства;

чотирьох кандидатур на посади чотирьох спеціальних уповноважених.

 1. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

2) автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс;

4) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

 1. З числа запропонованих конкурсною комісією кандидатів на посади спеціальних уповноважених Кабінет Міністрів України приймає рішення про призначення:

однієї кандидатури на посаду Голови Національного агентства;

чотирьох кандидатур для призначення на посади чотирьох спеціальних уповноважених.

 

 1. Не може бути призначена на посаду члена Національного агентства особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) яка не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;

5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;

6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.

 1. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Спеціального уповноваженого або протягом 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

 

 1. Повноваження члена Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) досягнення шістдесяти п’яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;

8) відмови від прийняття присяги державного службовця;

9) смерті;

10) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне порушення вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину.

 1. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на:

проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

призначення Головою Національного агентства та Спеціальним уповноваженим, у разі обрання її кандидатури конкурсною комісією та внесення відповідного подання Прем’єр-міністром України у порядку та на умовах, визначених цим Законом;

2) автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс;

4) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.

Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

 1. Член Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України.
 1. Не може бути призначена на посаду Спеціального уповноваженого, Голови Національного агентства особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

4) яка не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;

5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;

6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.

 1. Повноваження Спеціального уповноваженого та Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково в разі:

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) досягнення шістдесяти п’яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;

8) відмови від прийняття присяги державного службовця;

9) смерті;

10) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне порушення вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину.

 1. Повноваження Спеціального уповноваженого та Голови Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково в разі:

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) досягнення шістдесяти п’яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;

8) відмови від прийняття присяги державного службовця;

9) смерті;

10) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено систематичне порушення вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину.

 1. Повноваження Голови Національного агентства та/або Спеціального уповноваженого припиняються Кабінетом Міністрів України достроково в разі наявності висновку комісії з проведення незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства, передбаченої статтею 14 цього Закону, про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою та/або Спеціальним уповноваженим.
 1. Спеціальний уповноважений, строк повноважень якого закінчився, здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України.”

У Ст. 5 запропоновано зміну керівного складу Національного агентства та порядок його формування. Якщо раніше йшлося про п’ятьох членів НАЗК, то зараз – про Голову, двох заступників Голови та Спеціальних уповноважених (новий термін) із питань антикорупційної політики Національного агентства. Ними можуть бути  громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш, як п’ять років, досвід роботи на керівних посадах у державних органах, органах місцевого самоврядування, юридичних особах в Україні або за кордоном чи в міжнародних організаціях (!) не менше, як три роки; володіють державною мовою та здатні за своїми діловими й моральними рисами, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Спеціальні уповноважені та Голова НАЗК призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років за результатами конкурсу (раніше призначалися на 4 роки). При відборі чотирьох осіб-членів конкурсної комісії від громадських об’єднань запропоновано здійснювати відкрите рейтингове інтернет-голосування громадян у порядку, що визначений Положенням про конкурс.  Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше «п’яти» членів конкурсної комісії (раніше – шість членів).

Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк документи, перелік яких чітко визначено. Новими змінами передбачено, що повноваження Голови Національного агентства та/або Спеціального уповноваженого припиняються КМУ достроково в разі наявності висновку комісії з проведення незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства, передбаченої статтею 14 цього Закону, про неефективність діяльності НАЗК та неналежне виконання обов’язків його Головою та/або Спеціальним уповноваженим.

Передбачається, що Спеціальний уповноважений, строк повноважень якого скінчився, здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 6. Голова та заступник Голови Національного агентства. Стаття 6. Повноваження Голови Національного агентства, його заступників та спеціальних уповноважених
 1. Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа його членів. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 2. Голова Національного агентства призначає двох заступників з числа спеціальних уповноважених.
 3. Голова Національного агентства:
1) організовує роботу Національного агентства, скликає та проводить його засідання, підписує протоколи засідань та рішення Національного агентства, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства, організовує підготовку проекту порядку денного засідань Національного агентства, який вносить на його розгляд;

2) координує роботу членів Національного агентства, контролює роботу працівників його апарату;

3) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, службовців апарату Національного агентства, крім керівника апарату та його заступників;

4) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Національного агентства;

5) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення службовців апарату Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;

6) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;

7) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;

8) представляє Національне агентство у відносинах з судами, іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;

9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

10) у межах повноважень видає накази та доручення;

11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування при розгляді питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;

12) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Національного агентства;

13) здійснює інші повноваження  відповідно до цього т інших законів.

2) Голова Національного агентства:

1) організовує роботу Національного агентства;

2) координує та контролює роботу заступників, спеціальних уповноважених та працівників апарату Національного агентства;

3) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, службовців апарату Національного агентства, крім керівника апарату та його заступників;

4) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Національного агентства;

5) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення службовців апарату Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;

6) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національне агентство;

7) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;

8) представляє Національне агентство у відносинах з судами, іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;

9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

10) у межах повноважень видає накази та доручення;

11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування при розгляді питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;

Виключено.

13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.

 1. Повноваження Голови Національного агентства припиняються в разі:

1) дострокового припинення його повноважень члена Національного агентства у випадках, передбачених частиною десятою статті 5 цього Закону;

2) подання заяви про звільнення з посади Голови Національного агентства за власним бажанням без припинення повноважень члена Національного агентства.

 1. Заступники Голови та спеціальні уповноважені здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого Головою Національного агентства. У разі відсутності Голови Національного агентства, його обов’язки виконують заступники Голови Національного агентства відповідно до наказу Голови Національного агентства.”.
 1. Національне агентство обирає з числа його членів заступника Голови Національного агентства, який виконує обов’язки Голови Національного агентства в період його відсутності.

Змінами до Ст. 6 уточнено повноваження Голови НАЗК. Запропоновано, що Голова Нацагентства сам призначає двох заступників із числа спеціальних уповноважених. У разі відсутності Голови, його обов’язки виконують заступники Голови відповідно до наказу Голови Нацагентства.

Чинним Законом передбачено, що НАЗК обирає з числа своїх членів заступника Голови Нацагентства, який виконує обов’язки Голови в період його відсутності.

У чинному Законі передбачено, що Голова агентства здійснює передбачені цим Законом повноваження члена НАЗК. У запропонованих зміна цей пункт виключено. Тобто, Голова НАЗК виконує тільки організаційно-розпорядчі функції.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 7. Повноваження членів Національного агентства

 1. Член Національного агентства:

1) готує питання на розгляд Національного агентства, бере участь у його засіданнях та голосуванні без права утримання;

2) забезпечує в межах компетенції виконання рішення Національного агентства;

3) здійснює повноваження та координує роботу структурних підрозділів апарату Національного агентства відповідно до визначеного Національним агентством розподілу функціональних обов’язків;

4) за дорученням Національного агентства представляє Національне агентство у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном.

 1. Член Національного агентства при здійсненні своїх повноважень має право:

1) ознайомлюватися з документами, які знаходяться у Національного агентства;

2) пропонувати для включення до порядку денного засідання Національного агентства питання, що належать до його компетенції;

3) виступати на засіданнях Національного агентства, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються, ініціювати проведення по них голосування;

4) на підставі доручення Національного агентства проводити перевірки з питань, які віднесено цим Законом до повноважень Національного агентства;

5) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;

6) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Національним агентством, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Національного агентства;

7) бути присутнім на заходах, що проводяться Національним агентством.

Виключено повністю

 

Виключення Ст. 7 «Повноваження членів Національного агентства», вочевидь, обумовлено запровадженням нових термінів: Голова Національного агентства; заступники Голови Національного агентства; спеціальні уповноважені.  Повноваження перелічених посадових осіб у запропонованому законопроекті не виписані. Це, очевидно, свідчить про те, що їх функціональні обов’язки встановлює Голова Національного агентства.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства
 1. Основною формою роботи Національного агентства є засідання, що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Порядок денний засідань затверджується Національним агентством.

Рішення Національного агентства приймаються більшістю голосів від його загального складу.

Регламент Національного агентства, а також розподіл функціональних обов’язків між заступником Голови та членами Національного агентства за відповідними напрямами щодо виконання покладених на нього функцій затверджуються рішенням Національного агентства.

 1. Голова Національного агентства очолює Національне агентство, здійснює керівництво його діяльністю з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
 1. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює його апарат.

Положення про апарат Національного агентства і його структура, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджуються Національним агентством. Гранична чисельність працівників апарату Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національного агентства.

Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються Національним агентством.

 1. Рішення Національного агентства приймаються колегією Національного агентства у складі Голови Національного агентства та спеціальних уповноважених з питань здійснення таких повноважень та прав Національного агентства:

1) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;

2) підготовки та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;

3) розроблення проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації антикорупційної політики;

4) прийняття з питань, що належать до компетенції Національного агентства, обов’язкових для виконання нормативно-правових актів;

5) затвердження методичних рекомендацій, методологій, а також надання іншої методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства: з питань етичної поведінки; запобігання та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів; подання, заповнення, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій;

6) внесення приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом;

7) прийняття рішень про направлення протоколу про адміністративне правопорушення, віднесеного законом до компетенції Національного агентства, до суду;

8) ініціювання проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

9) прийняття рішень про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, в тому числі, за результатами проведення перевірок дотримання вимог цього Закону;

10) прийняття рішень щодо преміювання Голови Національного агентства та/або спеціальних уповноважених.

 1. Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного агентства можуть створюватися територіальні органи Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом.

Керівники територіальних органів Національного агентства (у разі їх створення) призначаються та звільняються рішенням Національного агентства.

 1. Працівники апарату Національного агентства та його територіальних органів (у разі їх створення) регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
 2. Колегія Національного агентства затверджує регламент своєї роботи.
Порядок денний засідань колегії Національного агентства затверджується Головою Національного агентства.

Рішення Національного агентства, які згідно з цим Законом приймаються колегією Національного агентства, приймаються більшістю голосів від загального складу колегії Національного агентства.”

У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами четвертою — шостою;

За нормами чинного Закону передбачено, що основною формою роботи НАЗК є засідання, що проводяться не рідше разу на тиждень. Причому,  рішення Нацагентства приймаються його більшістю.

Відповідно до запропонованих змін, більше повноважень отримує Голова Національного агентства: «Голова Національного агентства очолює Національне агентство, здійснює керівництво його діяльністю з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею». Крім того, утворюються колегії: «Рішення Національного агентства приймаються колегією Національного агентства у складі Голови Національного агентства та спеціальних уповноважених з питань здійснення таких повноважень та прав Національного агентства». Чітко  визначено, що належить до повноважень колегії Національного агентства.

Змінами запропоновано виключити ч. 3. ст. 8, яка передбачає створення Рішенням Кабміну за поданням НАЗК територіальних органів НАЗК, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом. Крім того, чинним Законом  передбачено призначення рішенням НАЗК керівників територіальних органів НАЗК (у разі їх створення).

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства
 1. Незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у його діяльність гарантується:

1) спеціальним статусом Національного агентства;

 1. Незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у його діяльність гарантується:

1) спеціальним статусом Національного агентства;

2) особливим порядком відбору, призначення та припинення повноважень членів Національного агентства; 2) особливим порядком відбору, призначення та припинення повноважень Голови, заступників та спеціальних уповноважених Національного агентства;
3) особливим, встановленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного агентства; 3) особливим, встановленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного агентства;
4) належними умовами оплати праці членів та службовців апарату Національного агентства, визначеними цим та іншими законами; 4) належними умовами оплати праці Голови, заступників та спеціальних уповноважених, та службовців апарату Національного агентства визначеними цим та іншими законами;
5) прозорістю його діяльності; 5) прозорістю його діяльності;
6) в інший спосіб, визначений цим Законом. 6) в інший спосіб, визначений цим Законом
 1. Члени та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
 2. Голова, його заступники, спеціальні уповноважені, та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
 3. Використання Національного агентства в партійних, групових чи приватних інтересах не допускається. Діяльність політичних партій в Національному агентстві забороняється.
 4. Використання Національного агентства в партійних, групових чи приватних інтересах не допускається. Діяльність політичних партій в Національному агентстві забороняється.
 5. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльність Національного агентства з виконання покладених на нього обов’язків.
 6. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльність Національного агентства з виконання покладених на нього обов’язків.
 7. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора).
(Абзац перший частини п’ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}
 1. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Голові Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора, та/або заступником Генерального прокурора — керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ).
З клопотанням про відсторонення від посади члена Національного агентства, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор або його заступник.

{Абзац другий частини п’ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

З клопотанням про відсторонення від посади Голови Національного агентства, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому

Законом порядку Генеральний прокурор (виконувач обов’язків Генерального прокурора, та/або заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

 1. Члени та службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від члена Національного агентства органи Національної поліції вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки члена Національного агентства, його близьких осіб, збереження їхнього майна.

{Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

 1. Голова Національного агентства, його заступники, спеціальні уповноважені, та службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від Голови Національного агентства, його заступників, спеціальних уповноважених Національного агентства органи Національної поліції вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки члена Національного агентства, їх близьких осіб, збереження їхнього майна.
 2. Посягання на життя і здоров’я члена чи службовця апарату Національного агентства, його близьких осіб, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 3. Посягання на життя і здоров’я Голови Національного агентства, його заступників, спеціальних уповноважених чи службовця апарату Національного агентства, їх близьких осіб, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 4. Член Національного агентства має право на забезпечення засобами захисту, які надаються йому органами Національної поліції.
{Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}
 1. Голова Національного агентства, його заступники, спеціальні уповноважені Національного агентства мають право на забезпечення засобами захисту, які надаються їм органами Національної поліції.

Запропоновані зміни до Ст. 9, яка встановлює гарантії незалежності Національного агентства, переважно стосуються введених понять: Голова Національного агентства, його заступники, спеціальні уповноважені.

Лише, слід зауважити, що пропонується змінити абзац 2 ч. 5 ст. 9 Закону в частині порядку подання клопотання про відсторонення від посади Голови НАЗК, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину: «З клопотанням про відсторонення від посади Голови Національного агентства, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому Законом порядку Генеральний прокурор (виконувач обов’язків Генерального прокурора, та/або заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури)».

Проте запропоновані змінами не визначають, хто з прокурорів має звертатися з клопотанням про відсторонення від посади заступників Голови НАЗК, або виконуючого обов’язки Голови, які (який) підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства Стаття 10. Правовий статус Голови Національного агентства, його заступників, спеціальних уповноважених, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства
 1. Члени Національного агентства є державними службовцями.
 2. Голова Національного агентства, його заступники та спеціальні уповноважені, є державними службовцями.
 3. Працівниками апарату Національного агентства та його територіальних органів є державні службовці, а також інші працівники, які виконують допоміжні функції.
 4. Працівниками апарату Національного агентства та його територіальних органів є державні службовці, а також інші працівники, які виконують допоміжні функції.

Зміни, запропоновані до Ст. 10, також обумовлені введенням понять: Голова Національного агентства, його заступники, спеціальні уповноважені.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 11. Повноваження Національного агентства

 1. До повноважень Національного агентства належать:
Стаття 11. Повноваження Національного агентства

 1. До повноважень Національного агентства належать:

11) здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;

Стаття 12. Права Національного агентства

 1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права:

1) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

Стаття 12. Права Національного агентства

 1. Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі права:

1) одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 2) мати прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, відомості яких містять інформацію з обмеженим доступом, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 1. Положення частини п’ятої цієї статті поширюються на рішення Національного агентства з питань, визначених пунктом 5 частини другої статті 8 Закону, в частині обов’язковості їх державної реєстрації Міністерством юстиції України, включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, опублікування державною мовою в офіційних друкованих виданнях та набрання ними чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

Строк проведення державної реєстрації рішень Національного агентства з питань, визначених пунктом 5 частини другої статті 8 Закону, в Міністерстві юстиції України становить 15 робочих днів з дня, наступного після надходження їх до Міністерства юстиції України, і не може бути продовжений.

Змінами до п. 2 ч. 1 ст. 12, що стосується прав НАЗК, запропоновано їх розширити таким чином: «Мати прямий доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, відомості яких містять інформацію з обмеженим доступом, користуватися державними, у тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами».

Змінами до ч. 6 Ст. 12 запропоновано, що строк проведення державної реєстрації рішень НАЗК, визначених п. 5 ч. 2 Ст. 8 Закону в Міністерстві юстиції України становить 15 робочих днів із дня, наступного після надходження їх до вказаного, і не може бути продовжений.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства
 1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова та члени Національного агентства, а також уповноважені Національним агентством посадові особи.
 2. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова Національного агентства, його заступники, спеціальні уповноважені, а також уповноважені Національним агентством посадові особи.
 3. Голові та членам Національного агентства, посадовим і службовим особам його апарату забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 4. Голові Національного агентства, його заступникам, спеціальним уповноваженим, посадовим і службовим особам його апарату забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Зміни, запропоновані до Ст. 13, також обумовлені введенням понять: Голова НАЗК, його заступники, спеціальні уповноважені.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства
 1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.
 2. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту один раз на два роки.
 3. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу.
Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.
 1. Щороку проводиться незалежна зовнішня оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного агентства.

Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи у сфері запобігання або протидії корупції за кордоном чи в міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки, а також мають бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього контролю особи, зазначені у пунктах 1 і 3 частини третьої статті 5 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону. Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.

Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають право:

доступу до матеріалів, іншої інформації (документів), що є у володінні Національного агентства (з обмеженнями, передбаченими Законом України “Про державну таємницю”);

проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного агентства, працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною для проведення оцінки.

Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення даних досудового розслідування та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства оприлюднюється на його офіційному веб-сайті та включається як додаток до щорічного звіту про діяльність Національного агентства.

 1. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, затверджує щорічні звіти про діяльність Національного агентства, надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях Національного агентства свого представника з правом дорадчого голосу.
 2. У разі наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою та/або Спеціальним уповноваженим, Кабінет Міністрів України приймає рішення про дострокове припинення повноважень Голови Національного агентства та/або Спеціального уповноваженого.
 3. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національному агентстві оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.
 4. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу.
Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.
 1. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, затверджує щорічні звіти про діяльність Національного агентства, надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства, які є обов’язковими для розгляду та прийняття відповідного рішення Національним агентством, делегує для участі в засіданнях колегії Національного агентства свого представника з правом дорадчого голосу.
 1. Національне агентство готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національному агентстві оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.
 1. Щорічний звіт Національного агентства повинен містити, зокрема, такі відомості:

узагальнену оцінку щодо стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;

статистичні дані, результати досліджень та іншу інформацію стосовно ситуації щодо корупції, основні проблеми та пропозиції щодо їх розв’язання;

кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду;

кількість винесених приписів, надісланих матеріалів про порушення законодавства до правоохоронних та інших органів, результати їх розгляду;

результати звернень до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства.

 1. Щорічний звіт Національного агентства заслуховується на засіданні Кабінету Міністрів України.”.

Основною ідеєю змін до Ст.14 «Контроль за діяльністю Національного агентства» є запровадження щорічного аудиту ефективності діяльності НАЗК (на кшталт аудиту в НАБУ).

Запропоновано це таким чином: «Щороку проводиться незалежна зовнішня оцінка (аудит) ефективності діяльності Національного агентства.

Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів. Президент України, Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи у сфері запобігання або протидії корупції за кордоном чи в міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки, а також мають бездоганну ділову репутацію».

Кабінет Міністрів України наділено повноваженнями щодо вирішення питання про звільнення Голови НАЗК та Спеціального уповноваженого: «У разі наявності висновку комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного агентства про неефективність діяльності Національного агентства та неналежне виконання обов’язків його Головою та/або Спеціальним уповноваженим, Кабінет Міністрів України приймає рішення про дострокове припинення повноважень Голови Національного агентства та/або Спеціального уповноваженого».

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 15. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства Стаття 15. Соціальний захист Голови Національного агентства, його заступників, спеціальних уповноважених та працівників апарату Національного агентства
 1. Члени та працівники апарату Національного агентства підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

{Частина перша статті 15 в редакції Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

 1. Голова Національного агентства, його заступники, спеціальні уповноважені та працівники апарату Національного агентства підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 1. У разі загибелі (смерті) члена Національного агентства під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а у разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на забезпечення житлом.

{Частину третю статті 15 виключено на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

 1. У разі загибелі (смерті) Голови Національного агентства, його заступника, спеціального уповноваженого, під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а у разі її відсутності їх батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблого (померлого) за останньою посадою, яку вони займали, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на забезпечення житлом.

Зміни, запропоновані до Ст. 15, обумовлені введенням понять: Голова НАЗК, його заступники, спеціальні уповноважені.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 16. Оплата праці членів та працівників апарату Національного агентства Стаття 16. Оплата праці Голови Національного агентства, його заступників, Спеціальних уповноважених  та працівників апарату Національного агентства
 1. Заробітна плата членів та працівників апарату Національного агентства повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату Національного агентства кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.
 2. Заробітна плата Голови Національного агентства, його заступників, Спеціальних уповноважених та працівників апарату Національного агентства повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату Національного агентства кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.
 3. Заробітна плата членів та службовців апарату Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
Посадовий оклад члена Національного агентства становить 19,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Посадовий оклад Голови Національного агентства встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національного агентства з коефіцієнтом 1,3. Посадовий оклад службовця апарату Національного агентства встановлюється на рівні відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{Абзац другий частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}

 1. Заробітна плата Голови Національного агентства, його заступників, Спеціальних уповноважених та службовців апарату Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.

Посадовий оклад Голови Національного агентства становить 25,35 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року. Посадовий оклад заступника Голови, Спеціального уповноваженого становить 19,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. Посадовий оклад службовця апарату Національного агентства встановлюється на рівні відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету Міністрів України.”;

 1. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки членам та державним службовцям Національного агентства виплачуються відповідно до Закону України “Про державну службу”.
 2. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки членам та державним службовцям Національного агентства виплачуються відповідно до Закону України “Про державну службу”.
Розмір місячної премії Голови, заступників Голови, спеціальних уповноважених не може перевищувати 50 відсотків посадового окладу

Зміни, запропоновані до Ст. 16 у значній мірі також обумовлені введенням понять: Голова НАЗК, його заступники, спеціальні уповноважені.

Лише Ч. 2 Ст. 16 передбачено, що посадовий оклад Голови Національного агентства становить 25,35 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року; ч. 3 Ст.16 передбачено, що розмір місячної премії Голови, заступників Голови, спеціальних уповноважених не може перевищувати 50 % посадового окладу.

Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Ст.28  Доповнено пунктом 8

 1. Порядок здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначається Національним агентством.
Норми чинного Закону Запропоновані зміни
Розділ XIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ ХІІІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Продовжити до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до цього Закону подають таку декларацію вперше.

Особи, які відповідно до цього Закону зобов’язані подати декларацію до 1 квітня 2017 року, проте не подали її з незалежних від них причин, до юридичної відповідальності за несвоєчасне подання декларації не притягаються за умови подання ними цієї декларації до 1 травня 2017 року.”.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. У пункті 4 частини третьої статті 3 Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) слова “Голову та членів Національного агентства з питань запобігання корупції,” виключити.
 3. Кабінету Міністрів України:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади спеціальних

Оскільки законопроектом пропонується введення понять: Голова НАЗК, його заступники, спеціальні уповноважені, потребують змін ч. 9 Ст. 31, ч. 1 Ст. 155, ч. 1 Ст. 158, п. 10 Ч. 1 Ст. 480, п. 2 Ч. 1 Ст. 481 Кримінального процесуального кодексу України: в зазначених нормах йдеться про «члена Національного агентства з питань запобігання корупції».

Стосовно Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону, то зауваження за ними цілком охоплюються висновком Головного управління Верховної Ради України.

Так, Законом пропонується доповнити п. 5-1, в абзаці другому якого передбачено, що «особи, які відповідно до цього Закону зобов’язані подати декларацію до 1 квітня 2017 року, проте не подали її з незалежних від них причин, до юридичної відповідальності за несвоєчасне подання декларації не притягаються за умови подання ними цієї декларації до 1 травня 2017 року». Втім, до вказаних змін є низка зауважень:

По-перше, в діяннях особи, яка з незалежних від неї причин не подала до 1 квітня 2017 року декларацію, об’єктивно відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 172-6 «Порушення вимог фінансового контролю» Кодексу про адміністративні правопорушення, оскільки в цій частині передбачено адміністративну відповідальність за «несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Тому не можна ставити питання про непритягнення до юридичної відповідальності тієї особи, в діях якої взагалі відсутній відповідний склад адміністративного правопорушення.

По-друге, кожен факт несвоєчасного подання декларації має бути перевірений для встановлення, що особа саме через незалежні від неї причини подала декларацію невчасно. З огляду на те, що такі факти є непоодинокими, їх перевірка може охопити надто багато часу та відволікти ресурси Національного агентства від перевірки декларацій.

У підп. 3 п. 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту передбачено, що Кабінет Міністрів України повинен «у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом призначити особу, яка виконуватиме обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, визначені частиною другою статті 6 Закону України «Про запобігання корупції» в редакції цього Закону, строком на чотири місяці, але не довше ніж до призначення Голови Національного агентства в порядку, визначеному статтею 5 Закону України «Про запобігання корупції» в редакції цього Закону».

Таким чином, КМУ пропонується надати право самостійно призначити особу, яка виконуватиме обов’язки Голови НАЗК. Враховуючи те, що процес обрання кандидатів та призначення нинішніх членів Нацагентства суттєво затягнувся, не виключено, що призначена Кабміном особа, яка виконуватиме обов’язки Голови, керуватиме НАЗК більше, ніж чотири місяці. І увесь цей час діяльність відомства з протидії корупції буде частково паралізована, оскільки низку важливих рішень НАЗК зможе приймати лише колегіально (ч. 2 Ст. 8 Закону в редакції проекту).

Відповідно до п. 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту «одночасно з призначенням Кабінетом Міністрів України особи, яка виконуватиме обов’язки Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, відповідно до підпункту 3 пункту 3 розділу ІІ цього Закону повноваження членів Національного агентства достроково припиняються Кабінетом Міністрів України». Звертаємо увагу, що положення цього пункту суперечать ч. 10 Ст. 5 Закону (у чинній редакції), в якій міститься вичерпний перелік підстав припинення повноважень члена НАЗК. Більше того, зазначені положення мають бути закріплені не в розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту, а в Розділі ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону.

Згідно з п. 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту «Положення Закону України «Про запобігання корупції» діють у частині, в якій вони не суперечать розділу ІІ цього Закону». На нашу думку, цей припис є недоречним, адже в розділі ІІ законопроекту містяться лише розпорядчі та організаційні приписи, які в цілому не повинні мати суперечність із положеннями основного тексту Закону України «Про запобігання корупції», що мають нормативний характер. Тому, якщо для виконання приписів розділу ІІ необхідно зробити одноразовий виняток із загальних правил, які встановлюються у згаданому вище Законі, то саме про це (а не про «пріоритет» одноразових приписів розділу ІІ закону про внесення змін щодо загальних норм Закону) й має йтися в п. 6 або в іншому відповідному пункті розділу ІІ.

ВИСНОВКИ

1) фактично, всі запропоновані зміни можна розцінювати як спробу отримати більш тісний контроль за роботою НАЗК із боку Кабінету Міністрів України;

2) якщо за чинною нормою закону (ч. 1 Ст. 6) Голова НАЗК обирається членами Нацагентства, то згідно з запропонованими змінами він призначатиметься Кабміном. Це на рівні з повноваженнями, якими пропонується наділити Голову НАЗК (як приклад, призначення одноособово заступників), та системою конкурсного відбору кандидатів робить роботу вказаного відомства повністю підконтрольною КМУ й нівелює принцип колегіальності при ухваленні рішень, який передбачений ч. 1 Ст. 5 чинного Закону;

3) можливість здійснення незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) щодо неефективності діяльності НАЗК та неналежного виконання обов’язків Головою й/або Спеціальним уповноваженням (Ст. 14 законопроекту), з одного боку, дає можливість перевіряти діяльність Нацагентства, а з другого, зважаючи на специфіку конкурсу з відбору членів для такого аудиту (достатньо згадати  практику призначення аудиторів до НАБУ), зумовлює небезпеку зайвого впливу та підконтрольність роботи НАЗК і його Голови Кабміну;

4) ухвалення законопроекту призведе до повного контролю за діяльністю НАЗК із боку Кабміну та зведе нанівець саму суть неупередженої перевірки декларацій.