Дослідження столичних проблем: реалізація міської цільової програми «Здоров’я киян»

Наприкінці 2016 року міською радою затверджено міську цільову програму «Здоров’я киян» на 2017–2019 роки з загальним бюджетом фінансування проекту у понад 9 млрд грн.

Слід вказати, що відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 208/7545 діяла міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012–2016 роки. Реалізацію заходів, передбачених вказаною міською цільовою програмою, було покладено на Департамент охорони здоров’я КМДА в межах асигнувань, які щороку передбачалися в бюджеті міста Києва за відповідними напрямами.

Відповідно до розподілу видатків бюджету міста Києва на 2016 рік, що затверджений рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Департаменту охорони здоров’я для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я загальним фондом бюджету було передбачено 3 462,8 млн грн, зокрема 477,4 млн грн на закупівлю медикаментів та перев’язувальних матеріалів, у тому числі
329,2 млн грн на виконання заходів міської цільової програми «Здоров’я киян».

Згідно з плановими обсягами фінансування на час затвердження програми в 2016 році передбачалося фінансування в розмірі 1,5 млрд грн, тобто в 5 разів більше, ніж реально передбачено бюджетом міста на 2016 рік.

Причини:

 • Протягом останніх років спостерігається чітка тенденція збільшення показників смертності населення, суттєве збільшення смертності від хвороб системи кровообігу, цукрового діабету;
 • в структурі смертності основними причинами залишаються хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння, при цьому показник смертності від раку і хвороб крові та кровотворних органів є сталим;
 • стабільними також є показники захворюваності новоутвореннями та хворобами крові й кровотворних органів у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним старінням населення;
 • серйозною проблемою залишається захворюваність на соціально небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом;
 • недофінансування затвердженої раніше програми для забезпечення населення столиці медикаментами, дорогими витратними матеріалами медичного призначення.

Міська цільова програма «Здоров’я киян» (2012–2016 рр.)

2012 рік

Джерела фінансування Планові обсяги фінансування на 2012 рік Фактично профінансовано за 2012 рік % виконання
Всього 137087,7 78940,8 57,6
Державний бюджет 0 0
Міський бюджет 137087,7 78940,8 57,6
Інші джерела 0 0


2013 рік

Джерела фінансування Планові обсяги фінансування на 2013 рік Фактично профінансовано % виконання
Всього 314257,5 245641,3 78,2
Державний бюджет 115303 115303 100,0
Міський бюджет 157197,5 88581,3 56,4
Інші джерела 41757 41757 100


2014 рік

Джерела фінансування Планові обсяги фінансування Фактично профінансовано % виконання
Всього 445 044,0 431 639,5 97,0
Державний бюджет 128 654,8 115 515,0 89,8
Міський бюджет 239 725,1 198 197,6 82,7
Інші джерела 76 664,2 117 926,9 153,8


При ухваленні бюджету міста на 2015 рік фінансування програми «Здоров’я киян» становило 226,562 млн грн.
Проте за результатами перевиконання бюджету було винайдено додаткове фінансування в розмірі 90,4 млн грн і здійснено внутрішньо бюджетний перерозподіл коштів, тож загальний бюджет програми становив 316,962 млн грн.

Бюджетом міста на 2016 рік визначено фінансування програми «Здоров’я киян» на 2012–2016 роки в розмірі 329,174 млн грн, але протягом року планові призначення декілька разів змінювали та в результаті збільшили до 1,2 млрд грн. Проте всю суму використати не вдалось – видатки в 2016 році становили 845,862 млн грн.

Реалізація окремих заходів Програми протягом 2016 року

І. Розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

Захід Плановий обсяг фінансування на 2016 рік при затверджені програми, млн грн Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
 1. Будівництво та реконструкція закладів охорони здоров’я
140,5 0 0
 1. Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я
109,5 0 0
 1. Заміна та модернізація ліфтів у ЛПЗ
0 0 0
 1. Встановлення автономних резервних джерел електропостачання (дизельних електростанцій)

у ЛПЗ

0 0 0
 1. Впровадження заходів із енергозбереження в ЛПЗ
37,8 0 0

6. Централізована закупівля обладнання для комунальних закладів охорони здоров’я м. Києва.

1

Захід Плановий обсяг фінансування на 2016 рік при затверджені програми, млн грн Обсяг фінансування згідно бюджету міста на 2016 рік, млн грн Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
 1. Ремонт та обслуговування медичного обладнання
49 0 0
 1. Придбання спеціалізованого медичного автотранспорту
0,01 0 0


За результатами реалізації заходів протягом 2016 року було:

 • оснащено Київську міську клінічну лікарню швидкої допомоги ангіографом, магнітно-резонансним томографом та комп’ютерним томографом;
 • оснащено Олександрівську клінічну лікарню м. Києва магнітно- резонансним томографом та ангіографом;
 • оснащено Київську міську клінічну лікарню № 6 комп’ютерним томографом;
 • оснащено Київську міську клінічну лікарню № 17 магнітно- резонансним томографом;
 • оснащено дитячу клінічну лікарню № 7 Печерського району м. Києва магнітно-резонансним томографом;
 • закуплено інше обладнання.

Таким чином, за рахунок майже 100 % фінансування підзаходів Програми в частині закупівлі обладнання для комунальних закладів охорони здоров’я м. Києва виконано планові показники. Проте з урахуванням багатьох ризиків нецільового використання коштів під час вказаних заходів необхідно приділити особливу увагу перевірці:

 • вартості обладнання;
 • якості, відповідності стандартам;
 • гарантійного обслуговування тощо.

Крім того, є негативним факт відсутності фінансування на виконання підпрограм щодо будівництва та реконструкції закладів охорони здоров’я, їх капітального ремонту.

ІІ. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

Захід Плановий обсяг фінансування на 2016 рік при затверджені програми, млн грн Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік, млн грн Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
 1. Проводити моніторинг та епідемічний аналіз загальної захворюваності та смертності від інфекційних та паразитарних хвороб
0 0 0
 1. Забезпечити створення грунт-імунітету щодо захворювань, керованих засобами специфічної профілактики згідно з Календарем щеплень та екстреної імунопрофілактики серед дитячого та дорослого населення

Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я

0,8 43,9 0,3
 1. Забезпечити зниження рівня захворюваності на гепатит B шляхом проведення щеплень новонароджених та груп епідемічного ризику
0 0,4 400,0
 1. Забезпечити проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику
0,4 0,3 0,0
 1. Проводити моніторинг статусу імунного захисту населення від інфекційних хвороб, керованих засобами специфічної профілактики
0 0 0,0
 1. Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів для проведення вакцинації з метою попередження захворювання на туберкульоз, а саме БЦЖ та БЦЖ-М, для пологових будинків та дитячого населення міста відповідно до календаря щеплень
0,1 0 0,0
 1. Забезпечити закупівлю туберкуліну з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі
0,5 1 782,9
 1. Забезпечити представників уразливих груп населення препаратами для лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом
0 0 0,0
Забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на вірусні гепатити 0,05 0
Забезпечення лікарськими засобами хворих дорослого віку на вірусні гепатити В і С 3,9 0


2

За 2016 рік підпрограма «Зменшення поширеності інфекційних хвороб» майже не фінансувалась – всього 2 % від плану. Так, було закуплено вакцину для профілактики правцю та проведено щеплення за екстреними показами в умовах травмпунктів і стаціонарів закладів охорони здоров’я 32 постраждалим від укусів тварин. Також було закуплено: вакцину для профілактики гепатиту В для медичних працівників у кількості 5 140 доз; туберкулін для Київської міської дитячої туберкульозної лікарні для діагностики туберкульозу для 27 246 дітей.

ІІІ. Репродуктивне здоров’я

1. Створення умов безпечного материнства.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
Забезпечити акушерські відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги (новосевен, рефортан, гелофузин тощо) 1,2 0
Здійснити заходи щодо забезпеченнями контрацептивами жінок із тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю відповідно до клінічного протоколу 0,08 0
Забезпечити лікувальні заклади антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу 0,15 0
Забезпечити лікувальні заклади препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених 6,9 2,6

2. Удосконалення системи планування сім’ї.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
Забезпечити Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини препаратами для проведення циклів екстракорпорального запліднення 0,6 0

3

За результатами 2016 року фінансування заходів вказаної підпрограми також було на низькому рівні – лише 30 % від плану. Завдяки цьому проліковано 375 новонароджених дітей із дихальними розладами (найбільш фінансований підзахід підпрограми), але не виділено коштів, зокрема на  забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги.

ІV. Охорона дитинства

1. Дитяча неврологія/епілепсія.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно бюджету міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
Забезпечення фінансування закупівлі достатньої кількості препарату комплексом із ботуліничним токсином типу А для дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу 0,2 0

2. Муковісцидоз.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
Розробка проектно-кошторисної документації щодо створення Міського центру муковісцидозу 0 0
Витрати на проведення капітального ремонту Міського центру муковісцидозу 0 0
Вирішити питання медикаментозного забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз 13,2 13,2
Інші (закупівля тест-систем на муковісцидоз та адреногенітальний синдром) 0 0
Інші: забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на мукополісахаридоз 59,7 39
Інші: забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на легеневу артеріальну гіпертензію 1,4 0
Інші: забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на бульозний епідермоліз 2,8 0
Інші: забезпечення лікарськими засобами дітей, хворих на орфанні захворювання 8 0

3. Вроджений імунодефіцит.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
Забезпечення препаратами довенних імуноглобулінів для проведення замісної терапії дітям із первинними імунодефіцитами 1,8 0

4. Медико-генетична допомога.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
Проводити закупівлю за бюджетні кошти наборів реактивів для масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз 5 0
Забезпечити закупівлю за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування для дітей та вагітних жінок, хворих на фенілкетонурію, згідно з існуючим реєстром 19 18,2
Забезпечення лікарськими засобами дітей міста Києва, хворих на аутизм 1,9 0

5. Ювенільний ревматоїдний артрит.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
Забезпечити закупівлю препаратів базисної терапії для дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, відповідно до реєстру 8,3 4,5

4

Заходи наведеної підпрограми профінансовано на 65 %, завдяки чому було:

 • вирішено питання медикаментозного забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз;
 • частково забезпечено лікарськими засобами дітей, хворих на мукополісахаридоз;
 • забезпечено закупівлю за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування для дітей та вагітних жінок, хворих на фенілкетонурію;
 • проліковано 47 дітей, попереджено виникнення прогресування інвалідності в 39 дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит.

V. Боротьба з онкологічними захворюваннями

1. Заходи по ранній діагностиці онкологічних захворювань.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року,

млн грн

Забезпечити дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, виробами медичного призначення 15,9 0
Забезпечити хіміотерапевтичні відділення Київського міського клінічного онкологічного центру хіміопрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих 82,2 40,2

5

Наведену підпрограму профінансовано тільки на 40 %, що надало змогу забезпечити хіміотерапевтичними препаратами 2 500 хворих із онкологічною патологією.

Потреби дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, у напрямі забезпечення виробами медичного призначення, залишилися без фінансування.

VІ. Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканини

Заходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року,

млн грн

 1. Забезпечити закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на гемофілію з подальшим забезпеченням ліками за місцем проживання пацієнта (врахована дитяча гемофілія)
161,3 132,5
 1. Забезпечити централізовану закупівлю лікарських засобів для дорослих, хворих на гематологічну патологію,

у т. ч. онкогематологічну

39,6 38,5

6

Фінансування підпрограми «Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканини» у 2016 році одне з найкращих – 85 % від плану. Завдяки цьому 64 дитини, хворих на різні форми спадкових коагулопатій забезпечені лікуванням в повному обсязі, в т. ч. профілактичним. Також проліковано 265 дорослих пацієнтів, забезпечено закупівлю лікарських засобів для дорослих, хворих на гематологічну патологію.

VІІ. Профілактика та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

1. Профілактика та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року,

млн грн

Забезпечення хворих інфарктних

та кардіологічних відділень ЛПЗ

високоефективними антиаритмічними засобами

19,5 0

2. Хірургія серця та судин.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року,

млн грн

Забезпечити кардіохірургічні та спеціалізовані відділення для інтервенційних втручань необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення 2,3 1,7

3. Нейрохірургія/Дитяча нейрохірургія.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року,

млн грн

Забезпечити закупівлю лікарських засобів, систем для спинальної стабілізації та наборів інструментарію, витратних матеріалів для вертебропластики, кіфопластики та лікворошунтування, витратних матеріалів для рентгенендоваскулярної нейрохірургії 5 4,1

7

Зазначену підпрограму також залишено без належного фінансування – всього 20 % від плану. Було закуплено та поставлено до Інституту серця МОЗ України 194 стенти, для Київського міського центру дитячої нейрохірургії закуплено лікворо-шунтуючі системи, інструменти та витратні матеріали для церебро-васкулярної патології й трепанації черепа.

VІІІ. Нефрологія і замісна ниркова терапія

Заходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року,

млн грн

 1. Забезпечити закупівлю виробів медичного призначення та медикаментів, необхідних для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу в дітей та дорослих
151,3 101,2
 1. Забезпечити закупівлю препаратів імуносупресивної терапії для пацієнтів, які перенесли операцію трансплантації нирки та солідних органів
20,1 13,2
 1. Забезпечити закупівлю препаратів еритропоетину для пацієнтів, що лікуються методами замісної ниркової терапії
12 12

8

Підпрограму профінансовано на 68 %, забезпечено витратними матеріалами для проведення гемодіалізу 439 осіб та перитонеального діалізу – 116 осіб. Імуносупресивну терапію в повному обсязі отримали всі пацієнти, які перебувають на обліку. Забезпечено необхідним лікуванням 439 хворих, які перебувають на гемодіалізі та 116 – на перитонеальному діалізі.

ІХ. Ендокринні захворювання

Заходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року,

млн грн

 1. Забезпечити гарантовано і безперебійно хворих на цукровий діабет безкоштовними інсулінами високої якості
110 100,4
 1. Забезпечити хворих на цукровий діабет засобами самоконтролю
1,6 0
 1. Забезпечувати безкоштовно препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм
2,9 0

9

Також одна з небагатьох підпрограм майже з повним фінансуванням відповідно до плану – 87 %. Було забезпечено інсулінами в повному обсязі 12 450 осіб, із них – 690 дітей.

Х. Впровадження інших сучасних технологій

Заходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року,

млн грн

 1. Забезпечити закупівлю витратних матеріалів для проведення оперативних втручань при катаракті та вітреоретинальній патології
3,4 3,4
 1. Забезпечити закупівлю ендопротезів колінних та кульшових суглобів та наборів інструментарію для їх імплантації
12,4 9

10

На вказані цілі було виділено 78 % від запланованих коштів, завдяки цьому 1720 пацієнтам із числа пільгової категорії населення проведено оперативне втручання з приводу катаракти з імплантацією штучного кришталика, прооперовано 156 пацієнтів із імплантацією штучних суглобів.

ХІ. Розвиток донорства крові та її компонентів

1. Забезпечення безпеки крові та її компонентів.

Підзаходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
 1. Проводити обстеження донорської крові високочутливими тест-системами
15 15
 1. Забезпечити службу крові одноразовою пластикатною тарою типу «Гемакон» та одноразовими системами для проведення апаратного плазма- та цитаферезу
4,6 0

11

Вказану підпрограми профінансовано на 76 % від плану, що забезпечило проведення скринінгу донорської крові на інфекції, що передаються трансфузійним шляхом: гепатити В,С, ВІЛ- інфекція та сифіліс у 25 тис. донорів.

ХІІ. Профілактика та лікування ВІЛ/СНІДу

Заходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
 1. Забезпечити впровадження профілактичних заходів серед ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД
1,2 0,5
 1. Забезпечення гарантованого обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію, їх реабілітації, догляду та підтримки
47 5,9


12

Вказана підпрограма залишалась вкрай недофінансованою – всього 13 % від плану. Вказаного вистачило на проведення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у 579 хворих на ВІЛ-інфекцію. Також було забезпечено обстеження на ВІЛ-інфекцію 7 280 осіб, здійснено клініко- лабораторний супровід 2 540 хворих на ВІЛ-інфекцію з числа диспансерної групи.

ХІІІ. Боротьба з захворюванням на туберкульоз та його профілактика

Заходи Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік,

млн грн

Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року, млн грн
 1. Забезпечити працівників протитуберкульозних закладів необхідними засобами захисту та проведення відповідних систематичних медичних обстежень
1,3 0,4
 1. Централізоване забезпечення потреб протитуберкульозних закладів у флюороплівці, рентгенологічній плівці, хімічних реактивах
11,8 0

13

Недофінансування вказаної підпрограми є неприпустимим, оскільки туберкульоз – одна з найпроблемніших захворювань на сьогодні в країні, і в  столиці зокрема. Лабораторії протитуберкульозних закладів були забезпечені витратними матеріалами для діагностики туберкульозу й моніторингу лікування хворих на туберкульоз на низькому рівні. Загальне фінансування становило лише 3 % від плану.

Крім того, протягом 2016 року було придбано 100 нових машин Ford Fiesta для потреб швидкої допомоги.

Кожному робітнику медичної сфери з міського бюджету додатково виплачується 800–1000 грн до щомісячної заробітної плати.

Крім того, у зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни», беручи до уваги відсутність централізованого постачання лікарських засобів та медичних виробів із Міністерства охорони здоров’я України в рамках виконання державних програм та програмних заходів, із метою безперебійного забезпечення населення м. Києва життєво необхідною медичною допомогою рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Департаменту охорони здоров’я перерозподілено та додатково виділено 401,7 млн грн. Тобто, витрати на лікування містян, від яких відмовилась центральна влада, взяла на себе місцева, і передбачила відповідні асигнування.

Таким чином, за результатами року загальна характеристика фінансування  Програми виглядає таким чином:

Планові обсяги фінансування, тис. грн Фактичні обсяги фінансування, тис. грн
Усього у тому числі: Усього у тому числі:
державний

бюджет

бюджет

м. Києва

кошти

небюджетних

установ

державний

бюджет

бюджет

м. Києва

кошти небюджетних установ
1 238 724,8 334 561,2 904 163,6 0,0 845 862,0 41 886,2 843 053,4 0,0

14

Кошти, що були виділені з міського бюджету на реалізацію програми протягом її дії

15

За п’ять років існування програми фінансування збільшилось більше, ніж у шість разів (або на 500 %), за минулий рік – у 2,5 рази.

Наведені загальні показники вказують на продовження невдалих тенденцій минулих років – недофінансування програм залишається нормою.

Так, загальний рівень фінансування програми відповідно до плану – 1238 млн грн, фактично профінансовано тільки 845 млн грн, або 68 %. Для об’єктивності слід вказати, що на загальний факт недофінансування вплинув низький рівень передачі коштів із державного бюджету – всього 13 % від плану (41 млн грн із 334 млн грн запланованих).

Стосовно фінансування заходів за рахунок міського бюджету, то слід визнати, що результати кращі, ніж раніше, – з планових 904 млн грн освоєно 843 млн грн (93 %).

Отже, наведені кількісні та якісні показники програми досягнуті в цілому за рахунок фінансування з міського бюджету. 

Якісним критерієм результатів діяльності та поступового реформування галузі охорони здоров’я в Києві може бути статистична інформація щодо зменшення кількості захворюваності населення.  

Так, зменшилася кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань – із 2 562,7 тис. у 2013 році до 2 464 тис. у 2015 році.

17

Також спостерігається позитивна динаміка в бік зниження статистики деяких видів захворюваності в частині новоутворень, захворювань нервової системи, шкіри та підшкірної клітковини, кістково-м’язової системи й сполучної тканини.

18

Завдяки позитивній динаміці природнього приросту населення збільшилась загальна кількість постійного населення в столиці.

19

Нова програма «Здоров’я киян на 2017–2019 роки» 

Рішенням Київської міської ради № 781/1785 від 22 грудня 2016 року затверджено нову міську цільову програму «Здоров’я киян» на 20172019 роки.

Програма розроблена як логічне продовження Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2012–2016 роки. У ній закладається інвестиційна складова, враховувалася стратегія реорганізації галузі, витрати на покращення матеріально-технічної бази, оновлення ресурсів тощо.

Також більш детально виписані заходи з медичного забезпечення киян із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, ВІЛ-інфікованих, хворих на туберкульоз, неврологічних та онкологічних хворих. Є й зовсім нові напрями. Наприклад, забезпечення лікарськими засобами, специфічною терапією, лікувальним харчуванням киян, хворих на орфані (рідкісні) захворювання, створення судинних центрів тощо.

Ухвалення нової Міської цільової комплексної програми «Здоров’я киян» має актуалізувати систему охорони здоров’я шляхом подальшого розвитку первинної медичної допомоги. Також це надасть змогу забезпечити функціонування на вторинному рівні лікарень інтенсивного й планового лікування, центрів реабілітації та хоспісів, оптимізувати діяльність закладів охорони здоров’я третинної медичної допомоги.

Важливим також є й передбачене програмою підвищення рівня екстреної медичної допомоги, покращення забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста й кадрова політика.

Програма спрямована на вирішення низки проблем, зокрема:

 • уповільнення природного приросту населення міста Києва з 2012 року в порівнянні з останнім десятиріччям (2012 рік – +2,2; 2013 рік – +1,9; 2014 рік – +1,5; 2015 рік – 1,8);
 • у структурі смертності населення м. Києва протягом останнього десятиріччя та за підсумками 2015 року на першому місці залишаються хвороби системи кровообігу (64,4 %) на другому – злоякісні новоутворення (17,6 %), на третьому – травми та отруєння (5,9 %);
 • профілактика й лікування хвороб системи кровообігу як першопричини первинної інвалідності та передчасної смертності дорослого населення;
 • забезпечення населення столиці лікарськими засобами й медичними виробами;
 • зміцнення й охорона здоров’я жителів міста Києва, зниження поширеності та зменшення кількості захворювань, зниження показників смертності та інвалідизації.

20

Із урахуванням наведених вище проблем недофінансування під час реалізації попередньої Програми важливим є те, що нова передбачає її реалізацію суто за рахунок коштів міського бюджету, що знизить ризики її недофінансування.

Крім того, позитивним є те, що обсяги фінансування на 2017 рік майже в 2,5 перевищують розміри 2016 року – з 1,2 млрд грн у 2016 році до 2,9 млрд грн у 2017 році.

З огляду на викладене можна зробити такі висновки:

 • Протягом 5 років, із 2012 по 2016 рр., у Києві діяла міська цільова програма «Здоров’я киян», фінансування якої з міського бюджету постійно виконувалось.
 • Завдяки вжитим заходам та перевиконанню бюджету міста протягом 2016 року віднайшлась можливість збільшити фінансування програми в 3 рази – до 845 млн грн.
 • За рахунок коштів міського бюджету збільшено грошові витрати на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни – на 401,7 млн грн.
 • Кількість уперше зареєстрованих захворювань зменшилася на 5 % протягом двох останніх років.
 • Протягом трьох років досягнуто позитивної динаміки зниження випадків щодо деяких видів захворюваності в середньому на 8 %.
 • Завдяки цьому за останні три років збільшилася постійна кількість населення столиці майже на 3 %.
 • Незважаючи на постійне зростання витрат на сферу охорони здоров’я, галузь залишається недофінансованою, тому прийняття нової програми зі збільшеним фінансуванням у 2,5 рази (до 2,9 млрд грн) є вкрай позитивним.
 • Бюджет нової міської програми в 5 разів перевищує фактичні видатки за попередньою програмою – 9,4 млрд грн проти 1,7 млрд грн фактичних витрат за п’ять років існування попередньої програми.

Тому на сьогодні необхідно:

 1. Перевірити ефективність використання коштів при фінансуванні програми (фактичні видатки – понад 845 млн грн), особливу увагу приділити питанню закупівлі лікарських засобів та обладнання:

–  очікувана вартість предмета закупівлі, яка визначається відповідно до реєстру оптово-відпускних цін, із максимальною постачальницько-збутовою надбавкою має бути не вище, ніж 10 % від оптово-відпускної ціни;

– етапи планування обсягів закупівель лікарських засобів, контроль якості під час приймання продукції, її зберігання та списання;

– існують різні виробники одних і тих же ліків (у тому числі вітчизняні та іноземні), відпускні ціни на які також можуть відрізнятися, іноді досить суттєво. Тому є ризик, що відповідальний замовник може витратити коштів більше при отриманні ліків однієї і тієї ж дії (хімічної властивості), але різних виробників чи країн походження;

– оптово-відпускна ціна не завжди відповідає фактичній вартості препарата;

– за умови придбання великої партії ліків, як правило, можна отримати суттєві знижки (від 10 до 20 %) від оптово-відпускної ціни, що й роблять приватні комерційні структури, які потім продають ці ліки замовнику, а суми отриманих знижок, ймовірно, стають надприбутками продавців.

 1. Забезпечувати повне фінансування нової програми відповідно до планових показників, оперативно відстежуючи результати (щомісяця).
 2. Забезпечувати виплату надбавок працівникам медичної сфери столиці відповідно до рішення Київської міської ради, не допускаючи заборгованості з виплат.
 3. Відстежувати реалізацію програми «Здоров’я киян» на 2017–2019 роки для оперативного вирішення питань доцільності продовження тих чи тих заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих її завдань і заходів тощо.