Дослідження столичних проблем: виконання програми енергоефективності та благоустрою територій у 2016 році

Рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232  затверджено комплексну цільову програму підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (далі – Програма). Протягом дії програми планується проведення низки заходів у житловому фонді та благоустрою прибудинкових територій, водовідведення та водопостачання, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, санітарне очищення міста, ритуальні послуги, інженерний захист територій.

Протягом останніх 5 років в столиці діяла низка різних програм аналогічної спрямованості, які не принесли запланованих результатів:

 • регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011 – 2015 роки для міста Києва (стан виконання Програми по різних напрямках коливається від 0,4 % до 83,3 %, середній рівень виконання Програми – 40 %);
 • регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики та системи теплопостачання м. Києва на 2011 – 2015 роки (стан виконання програми по різних напрямках коливається від 5 % до 30 %, середній відсоток виконання – 12 %);
 • міська цільова програма «Гаряча вода у місті Києві» на 2011 – 2015 роки (через відсутність фінансування Програма не реалізована);
 • програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010 – 2014 роки (в цілому через недостатність фінансового забезпечення реалізація Програми оцінюється на 30 %);
 • програма поводження з твердими побутовими відходами в місті Києві на 2010 – 2015 роки (ефективність виконання Програми є незадовільною та складає 3 %).

Причини: 

 • Головна – відсутність належного фінансування програм;
 • Необхідність прийняття нової комплексної програми зумовлена вкрай низьким відсотком виконання минулих 5 програм – у середньому 17 %;
 • Відсутність комплексного підходу до розвитку житлово-комунального господарства міста Києва;
 • Відсутність джерел для самофінансування житлово-комунального господарства;
 • Залишається незадовільним технічний стан виробничих потужностей сектору ЖКГ.

 

Аналізом заходів у рамках Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 березня 2016 року № 232/232 встановлено наступне.

 

Планове ресурсне забезпечення Програми при затверджені виглядало наступним чином

тис грн

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми Всього,

тис грн

у тому числі, за роками
2016 2017 2018 2019 2020
всього, у тому числі: 38630839,30 5661674,70 10451899,20 8948686,50 7752834,75 5815744,15
коштів державного бюджету 3052868,85 1169409,30 792219,55 305240,00 350000,00 436000,00
коштів бюджету м. Києва 8743960,45 1740571,80 2161673,25 1829436,50 1484584,75 1527694,15
коштів інших джерел 26834010,00 2751693,60 7498006,40 6814010,00 5918250,00 3852050,00

Фактично, Програма почала виконуватись з квітня 2016 року і на кінець 2016 року стан виконання Програми в розрізі джерел фінансування виглядає таким чином:

Джерело фінансування Потреба (план) згідно Програми, тис. грн. Передбачено, тис. грн. Освоєно станом на 31.12.16
тис. грн. %
Бюджет м. Києва 1 740 571,8 1106846,40 895923,44 81
Державний бюджет 1 169 409,3 257 800,00 240113,50 93
Інші кошти 2 751 693,6 460 200,00 216095,14 47
Всього: 5 661 674,7 1824846,4 1352131,98 74

Видатки за Програмою у 2016 році з міського бюджету у розрізі фондів виглядають таким чином:

Заплановані бюджетні асигнування на 2016 рік

Проведені видатки

Усього СФ ЗФ ЦФ Усього СФ ЗФ ЦФ

1106846,40

1072396,60

4400,00

30049,80

895923,44

890906,81

966,33

4050,30

1

Наведені загальні показники говорять про продовження невдалих тенденцій минулих років – недофінансування програм залишається нормою.

Так, загальний рівень фінансування програми згідно плану 5 661 млн грн, фактично профінансовано тільки 1 352 млн грн, або 24 % (четверта частина від потреби).

Щодо фінансування за рахунок міського бюджету слід визнати, що результати кращі, ніж раніше – з планових 1 740 млн грн освоєно 895 млн грн (51 %).

Також слід приділити увагу тому факту, що вказана планова сума у розмірі 1 740 млн грн на час прийняття програми не була передбачена у бюджеті міста на 2016 рік: фактично було закладено 1 106 млн грн, витрачено – 895 млн грн. Таким чином, загальний результат фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету склав 81 %.

Реалізація окремих заходів Програми протягом 2016 року

 1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території.

 

Планові обсяги фінансування, млн грн Фактичні обсяги фінансування, млн грн Результативні показники виконання
Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування 80 118,4 Завершено роботи на 344 об’єктах
Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування 100 242,4 Виконувалися роботи по заміні вікон, утепленню фасадів, ремонту сходових клітин, ремонт електричних мереж, ремонту покрівлі
Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування 30 17,3 Облаштовано 225 ігрових та спортивних майданчиків
Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів 30 112,5 Виконано на 117 об’єктах, відновлено 274,3 тис кв. м. асфальту
Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки. 10 4,4 Придбано 9 тракторів та екскаватор- навантажувач
Реалізація

енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом

20 26,8 Виконано роботи з утеплення фасадів на 8 об’єктах, ІТП -29, теплоізоляції дахів – 2, заміни вікон та дверей -17, заміна освітлювальних приладів – 8
Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів 5 0,7 Відшкодована частина кредиту 27 позичальникам
Комплексна термосанація житлового фонду м. Києва 100 Захід планувався за кошти небюджетних джерел
Всього 375 522,5

2

За результатами реалізації заходів протягом 2016 року було:

 • завершено роботи на 344 об’єктах, розроблено проектно-кошторисну документацію на 103 об’єкти (118 ліфтів), розпочато роботи з реконструкції (заміни, модернізації) 99 ліфтів;
 • виконано капітальний ремонт житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на 473 об’єктах, виконано заміну вікон на 7 об’єктах, утеплено фасадів на 125 об’єктах, виконані роботи з ремонту сходових клітин на 314 об’єктах, замінено або відремонтовано покрівлю на 203 об’єктах, проведено роботи з заміни інженерних мереж на 234 об’єктах;
 • облаштовано 225 ігрових та спортивних майданчиків;
 • виконані робити з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів на 117 об’єктах;
 • розпочато відшкодування частини кредиту 27 позичальникам на загальну суму 767 328,16 грн.

Таким чином, за рахунок збільшення майже в 1,5 рази фінансування деяких заходів підпрограм в частині ремонту житлового фонду (ліфти, під’їзди, дахи тощо) та благоустрою в частині асфальтування прибудинкової території досягнуто їх цілей та перевиконано планові показники. Проте, з урахуванням багатьох ризиків нецільового використання коштів під час вказаних заходів необхідно приділити особливу увагу перевірці:

 • повнота виконаних робіт;
 • використання матеріалів згідно проектно-кошторисної документації (зокрема при ремонті ліфтів);
 • якість та повнота асфальтування усієї відображеної у звітах площі.

 

 1. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету м. Києва.
Планові обсяги фінансування, млн грн Фактичні обсяги фінансування, млн грн Результативні показник виконання
Комплексна термосанація в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва. 188,5 72,8 Завершено проектні роботи по 16 об’єктам, у 5 закладах освіти завершені роботи на 100%, виконані роботи із заміни вікон у 3 закладах освіти Святошинського району
Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва 350 15,5 Завершені проекти з модернізації освітлення у 12 закладах освіти.
Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами 10 1 Встановлено 55 плит
Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії 6,7 0,3 Виконані проектні на 12 об’єктах
Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів 4,9 0,8 Закуплено обладнання, розроблено технічне завдання
Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів 1 За результатами торгів визначено 15 переможців щодо надання

енергосервісних

послуг

Всього 561,1 90,4

3

За результатами реалізації заходів протягом 2016 року було:

 • завершено проектні роботи з термосанації будівель бюджетної сфери по 16 об’єктах;

– проведені будівельно-монтажні роботи по 3 закладам бюджетної сфери (утеплення фасаду, покрівлі, цоколю, встановлення нових вікон, системи опалення тощо).

Таким чином, з підстав недофінансування деяких заходів підпрограм в частині модернізації систем освітлення та термосанації (загальний рівень витрат по вказаному розділу лише 16 % від плану), не досягнуто планових кількісних результатів – термосанація 20 будинків на рік, модернізація освітлення обмежена розробкою проектів.     

 

 1. Система водопостачання та водовідведення.
Планові обсяги фінансування, млн грн Фактичні обсяги фінансування, млн грн Результативні показник виконання
Будівництво гідровузла на вул. Дяченка в мікрорайоні Бортничі 22,9 13,1 Виконані роботи, пов’язані із здачею в експлуатацію 1 черги об’єкту
Відновлення роботи бюветних комплексів 6 16,9 Введено в експлуатацію 8 свердловин, виконано

капітальний ремонт на 37 бюветних комплексах, розроблено 11 ПКД

Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні 13 0,3 Виконані проектні роботи
Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектору в м. Києві 396,3 273,3 Завершена проходка тунелю, улаштування вторинної обробки тунелю, комплекс робіт по будівництву вузлів переключення №9,10,12
Реконструкція головного міського каналізаційного колектору 3 0
Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул.

Колекторній, 1 а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому

8,1 2,6 Укладено договір на коригування проектно- кошторисної документації
Виконання підготовчих робіт п’ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації 80 94,8 Роботи виконані на 87%
Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації 1750 0
Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації 50 0,6 Виконані проектні роботи
Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій 252,8 28 Департаментом будівництва виконувались робити з реконструкції каналізаційних колекторів
Реконструкція каналізаційних колекторів 210 0,4 Проектні роботи 3 реконструкції каналізаційних колекторів
Будівництво нових самопливних

каналізаційних колекторів

536 10,5 Будівництво каналізаційних колекторів
Будівництво та реконструкція напірних колекторів 16,4 0,1 Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори
Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій 34,4 29 Реконструкція КНС
Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро 70,3 0,6 Проектні роботи
Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору 40 23,9 Виконані роботи з реконструкції (будівництва) водовідведення приватного сектора у Дарницькому, Солом’янському, Шевченківському районах
Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко- економічного обґрунтування)
Всього 3489,2 494,1

4

Фінансування підпрограм у вказаному блоці на рівні 15 % є наслідком недоопрацювань під час розробки заходів – проект «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва І черга будівництва. Насосна станція першого підйому» на суму на 1,7 млрд грн не може бути реалізований, оскільки насосна станція першого підйому, що призначена для подачі стічних вод на очисні споруди І блоку, перебуває в аварійному стані і відновлюванню не підлягає. Єдиний варіант – будівництво нової насосної станції.

Також майже не фінансувались заходи із реконструкції існуючих та будівництво нових каналізаційних колекторів.

Враховуючи наведене, для вирішення ситуації на наступні періоди необхідно переглянути Програму з метою визначення доцільності проведення запланованих заходів вказаної підпрограми.

 

 1. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії.
Планові обсяги фінансування, млн грн Фактичні обсяги фінансування, млн грн Результативні показник виконання
Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії 96 77,1 Встановлено 1 730 прилад обліку теплової енергії на вводах житлових будинків
Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктах в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва 32,4 14,4 Виконано реконструкцію системи

теплопостачання 1 житлового будинку

Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів в житловому фонді 21
Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії 5
Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих) 100 9,8 Виконувались роботи з реконструкції теплових мереж на 5 об’єктах
Реконструкція теплових пунктів 104,2 2,2 Змонтовано в повному обсязі 6 ІТП в 3-х будинках
Реконструкція котельнь 142,4 8,6 Виконані роботи з реконструкції котельні по вул. Котельникова, 7/13
Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 15 0,2 Проектно-

вишукувальні роботи

Реконструкція об’єктів системи газопостачання м. Києва 46,3 60,4 Заміна 676 анодів на 42 СКЗ,

реконструкція ГРП та ШРП (32 одиниці), заміна 533 відключаючих пристроїв на сучасні шарові крани, встановлено 6010 квартирних лічильників газу, встановлено 1056 будинкових ВОГ

Всього 562,3 172,7

5

За результатами виконання підпрограми встановлено 1 730 приладів обліку теплової енергії у житловому фонді міста Києва, з них за рахунок коштів міського бюджету – 1141 прилад, в рамках Інвестиційної програми
ПАТ «Київенерго» – 589 лічильників. При цьому, пропорція повинна була виглядати навпаки, оскільки спочатку передбачалось на лічильники
32 млн грн за рахунок коштів міського бюджету та 64 млн грн
ПАТ «Київенерго». Проте, у зв’язку із арештами рахунків теплопостачальної компанії потягом всього підготовчого періоду до зими, міською владою було прийнято вірне рішення взяти таке зобов’язання на міську казну для зменшення навантаження розрахунків за теплопостачання на громадян та впровадження 100 % обліку.

Інші заплановані заходи залишились без належного фінансування, в основному обмежено складенням проектної документації та її узгодження у відповідних органах нагляду та контролю.

Таким чином, виконувати вказану підпрограму у 2017 році необхідно з наростаючими показниками 2016 року. 

 1. Санітарне очищення міста.
Планові обсяги фінансування, млн грн Фактичні обсяги фінансування, млн грн Результативні показник виконання
Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 282,2 0
Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 21,8 0,1 Будівельні роботи на об’єкті призупинено
Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів 3,6 0,8 Відремонтовано 375 контейнерів, встановлено 337 нових
Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво 2,7 1,7 Капітальний ремонт 5 громадських вбиралень стаціонарного типу
Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами 10 0,03 3 нових контейнери для збирання

небезпечних відходів

Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів 10 23,2 Придбано 37 одиниць, 1 сміттєвоз для збирання побутових відходів безконтейнерним способом
Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ 5 7,1 7661 нових, орендованих та відремонтованих контейнерів
Всього 335,3 32,93

6

Головний захід вказаної підпрограми «Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», фінансування якого повинно було складати 84 % від усього бюджету вказаної підпрограми, так і не було виконано, тому низький і загальний рівень освоєння коштів – всього 10 % від плану. Причина така сама як і в усіх невиконаних програм за участю ПАТ «Київенерго» – арешт коштів підприємства.

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету не були проведені роботи на полігоні ТПВ № 5 у с. Підгірці оскільки не отримано експертного висновку, що є вкрай негативним.

Загалом за вказаною програмою було виконано найпростіше – закуплено нові контейнери для збору сміття, відремонтовано 5 громадських вбиральнь.

З урахуванням наведеного можливо констатувати, що виконання вказаної підпрограми провалено.

Для вирішення ситуації протягом 2017 року треба терміново Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та ПАТ «Київенерго» вирішувати питання щодо джерел фінансування запланованих ще на 2016 рік робіт на заводі «Енергія», переглядати план фінансування на 2017 рік для виконання не реалізованих заходів.  

6. Ритуальні послуги.

Фінансування вказаної підпрограми передбачалось тільки за рахунок міського бюджету, загальний фонд – 32,4 млн грн, фактично профінансовано тільки 1,6 млн грн, або 5 %.

7

Так, у ході реалізації було виконано роботи з будівництва 3 громадських вбиральнь на Лісовому, Південному та Байковому кладовищах.

Відповідальному виконавцю – Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА необхідно провести аналіз причин не фінансування програми з урахуванням профіциту міського бюджету та залишковості на кінець року на рахунках майже 3 млрд грн.

Крім того, як було казано вище, багато заходів по інших підпрограмах (житлового сектору та благоустрою) були профінансовані надлишково, зокрема ремонт асфальтового покриття (бюджет перевищено майже у 3 рази), тобто наявний непропорційний розподіл міських ресурсів, з чого не виконуються інші завдання Програми загалом.

 

Результати виконання Програми за 2016 рік

Відповідно до плану при затверджені Програми кількісні показники повинні були бути наступними:

 • кількість ліфтів, що планувалось замінити, модернізувати та реконструювати – 130;
 • кількість будинків, що планувалось капітально відремонтувати – 595;
 • кількість ігрових та спортивних майданчиків, що планувалось облаштувати – 160;
 • площа асфальтового покриття прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів, що планувалось відновити – 20000 кв.м.;
 • кількість будівель бюджетної сфери, на яких планувалось провести термосанацію – 20;
 • кількість контейнерів для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів, що планувалось встановити – 1200;
 • кількість свердловин малої потужності для відновлення роботи бюветних комплексів, що планувалось відремонтувати – 6.

Виходячи з наведеного плану та фактично виконаних об’ємів робіт, виконання програми за кількісними показниками можливо визнати виконаною наполовину.

Так, по ліфтах завершено роботи на 344 об’єктах, облаштовано 225 ігрових майданчиків, відновлено 274,3 кв.м. асфальтового покриття, введено в експлуатацію 8 свердловин бюветних комплексів.

Проте, капітальний ремонт житлового фонду виконано лише на 473 об’єктах, встановлено тільки 712 контейнерів з запланованих 1200, термосанація житлового фонду взагалі не проводилась, а в будівлях бюджетної сфери завершена тільки на 16 об’єктах.

Головна причина таких результатів – недофінансування на 19 % з міського бюджету, і більше ніж на 50 % інвестиційних коштів. Крім того, проміжний аналіз кожної підпрограми вказував на затягування процесу розробки технічної та проектно-кошторисної документації, з підстав чого багато робіт залишилось на папері, невідповідність планування деяких заходів фактичному стану речей (етапи реконструкції Бортницької станції аерації).

Відповідно до п.8.2 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого Рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року N 520/2589, замовник (відповідальний виконавець) програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих її завдань і заходів тощо.

У разі необхідності внесення змін до програми, проект змін до неї з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до пунктів 3 – 5 розділу II Порядку.

Таким чином, для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідно забезпечити фінансування її заходів з міського бюджету відповідно до передбачених обсягів, а по окремих заходах – вирішити питання доцільності їх продовження у зв’язку із неможливістю їх виконання та відсутності джерел фінансування за рахунок державного бюджету та інших джерел. 

Рекомендації:

 1. Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту перевірити ефективність використання коштів міського бюджету при реалізації Програми на суму 895 млн грн, особливу увагу приділити роботам, які забрали майже 50 % зазначеного фінансування:
 • асфальтування прибудинкових територій (112 млн грн);
 • ремонт ліфтів (118 млн грн),
 • капітальний ремонт житлового фонду (240 млн грн).
 1. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, районним в
  м. Києві державним адміністраціям взяти на контроль строки виконання проектних робіт, щоб завершити їх у максимально стислі строки, провести відповідні конкурси з обрання підрядних організацій у відповідності до вимог діючого законодавства, забезпечити фактичне виконання робіт з урахуванням нереалізованих завдань 2016 року.
 2. Департаменту фінансів, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, районним в м. Києві державним адміністраціям проаналізувати причини:
 • відсутності фінансування та не проведення робіт з термосанації житлового фонду (кошти небюджетних джерел – 100 млн грн), можливості участі міста у вказаних роботах, зокрема надання гарантій та кредитування або виключення вказаного заходу з Програми;
 • невиконання планової кількості капітально відремонтованих об’єктів житлового фонду;
 • невиконання більшості заходів підпрограм «Санітарне очищення міста», «Ритуальні послуги» та «Інженерний захист територій».
 1. Департаменту суспільних комунікацій разом із районними у м. Києві державними адміністраціями розробити інформаційні буклети, банери, сіті-лайти з інформацією щодо відшкодування за рахунок коштів міського бюджету частини витрат за отриманими кредитами для впровадження енергоефективних технологій у житловому фонді столиці.
 2. Департаменту фінансів, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, районним в м. Києві державним адміністраціям забезпечити проведення закупівлі комунальної техніки з урахуванням невиконаних планів 2016 року (близько 11 одиниць).
 3. Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту забезпечити перевірку ефективності витрачання коштів на передбачені заходи на усіх стадіях – від планування витрат до приймання фактично виконаних робіт.

ГО «Публічний аудит»