Дослідження столичних проблем: аналіз реалізації міської цільової програми «Освіта Києва»

На початку 2016 року міською радою затверджено міську цільову програму «Освіта Києва. 2016–2018 роки» з загальним бюджетом фінансування проекту в понад 26 млрд грн.

Відповідно до розподілу видатків бюджету міста Києва на 2016 рік, що затверджений рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Департаменту освіти, районним у м. Києві державним адміністраціям для забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти загальним фондом бюджету було передбачено більше 2 млрд грн,  для надання загальної середньої освіти – понад 3 млрд грн, для підготовки робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти – 367,8 млн грн.

Згідно з плановими обсягами фінансування на час затвердження програми в 2016 році передбачалося фінансування в розмірі 7,9 млрд грн.

Причини проблеми:

 • Галузь освіти відіграє важливу роль у сфері економіки столиці, оскільки значна концентрація навчальних закладів приваблює до Києва молодих людей із усієї країни.
 • Учні стають замовниками й споживачами послуг в освітній, соціокультурній, економічній сферах, що позитивно впливає на розвиток міста.
 • Необхідність орієнтації на розширення доступу громадян до якісної освіти в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, які належать до комунальної власності територіальної громади столиці.
 • Необхідність створення єдиного освітнього простору з системою приватної і сімейної освіти столиці та умов для розвитку освітніх закладів незалежно від форм власності.

Освіта – одна з найважливіших сфер у житті столиці України. У Києві функціонують 69 вищих навчальних закладів та майже 350 наукових установ, де працює 1,5 тисячі академіків і членів-кореспондентів, 6 тисяч докторів наук, 24,5 тисяч кандидатів наук, понад 120 тисяч педагогічних працівників. Система освіти в значній мірі визначає соціально-економічний, культурний та духовний розвиток столиці.

У Києві до навчання залучено понад 700 тисяч осіб, серед яких: 450 тисяч – студенти вищих навчальних закладів, 18,3 тисяч – учні професійно-технічних навчальних закладів, 266,1 тисяч – учні загальноосвітніх навчальних закладів, 105 тисяч – вихованці дошкільних навчальних закладів, понад 80 тисяч – вихованці позашкільних навчальних закладів. Отже, навчається кожен третій киянин, що визначає освіту як стратегічний пріоритет, де сконцентровано найбільшу кількість мешканців столиці.

Столична освіта потребує впровадження нових за характером та змістом відносин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, що базуються на взаємоповазі, визнанні прав та відповідальності кожної зі сторін.

Тому Програма ґрунтується на розумінні сфери освіти столиці як стратегічного ресурсу, що безпосередньо забезпечує перехід до інноваційної моделі сталого розвитку мегаполісу через формування та розвиток людського капіталу.

Програма враховує позитивний досвід попередніх періодів, враховуючи, що в Києві:

 • сформовано мережу навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, яка забезпечує потреби столиці та України в цілому;
 • створено систему підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і наукових кадрів;
 • започатковано перехід до професіоналізації управління навчальними закладами та до конкурсного відбору керівників;
 • впроваджено цифрові та мультимедійні технології в освітній процес;
 • підвищено якість освіти в навчальних закладах столиці;
 • створено сучасний провідний науково-методичний і освітній центр столиці – Київський університет імені Бориса Грінченка.

Програма враховує положення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060.

Програма спрямована на вирішення низки проблем, зокрема:

 • управління освітою орієнтоване на підтримку функціонування системи освіти, а не на її розвиток;
 • диспропорція між фінансуванням утримання мережі навчальних закладів та фінансуванням розвитку людського капіталу;
 • недостатня якість освітніх послуг та порушення принципу рівного доступу до якісної освіти;
 • невідповідність між можливостями сучасних технологій і станом інформаційно-аналітичного забезпечення освіти столиці;
 • наявність значної кількості нерозв’язаних соціальних проблем усіх учасників навчально-виховного процесу.

Мета Програми полягає в розширенні сприятливих умов та можливостей для всебічного розвитку людини у відкритому освітньому просторі столиці, забезпечення переходу до інноваційної освіти в місті Києві.

Шляхи досягнення мети такі:

 • забезпечення професійного розвитку педагогів;
 • ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;
 • забезпечення доступності й відкритості освіти;
 • розвиток інфраструктури освіти;
 • професіоналізація та інформатизація управління освітою;
 • автономія навчальних закладів;
 • розширення взаємодії з громадськими організаціями;
 • сприяння сімейній освіті.

Ресурсне забезпечення виконання Програми

млрд грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Роки Усього витрат на виконання Програми
2016 2017 2018
Обсяг ресурсів із бюджету м. Києва, усього 7,96 8,87 9,34 26,17

Згідно з плановими обсягами, на час затвердження Програми в 2016 році передбачалося фінансування в розмірі 7,96 млрд грн. Бюджетом міста на 2016 рік на цю статтю витрат виділили 9,02 млрд грн. Проте всю суму використати не вдалося, реальні видатки за підсумками року склали 8,44 млрд грн.

Реалізація окремих заходів Програми протягом 2016 року

І. Дошкільна освіта.

Захід Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року  

Відхилення

Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей, тис. грн 2 278 406,80 2 104 964,70 -173 442,10
Витрати на перебування
1 дитини
в дошкільному закладі, грн
23 339,31 21 941,11 -1 398,20

 За результатами реалізації заходів підпрограми протягом 2016 року було: 

 • збережено контингент вихованців дошкільних навчальних закладів – на кінець 2016 року обліковується 113 182 дитини;
 • у мережу навчальних закладів внесено 12 нових дошкільних навчальних закладів у всіх районах столиці;
 • реорганізовано п’ять шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади в Дніпровському та Солом’янському районах;
 • завершено будівництво двох дошкільних навчальних закладів № 370, 791 у Дарницькому районі;
 • відновлено роботу 47 груп у працюючих ДНЗ;
 • додатково створено 2932 місця в дошкільних закладах;
 • в усіх районах міста вихователі дошкільних навчальних закладів отримували доплату за перевищення планових нормативів наповненості груп.

Крім того, триває процедура оновлення системи електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності.

Виділено 3,8 млн грн на встановлення системи «Тривожна кнопка» в дошкільних навчальних закладах міста, повністю забезпечені обладнанням та підключені до системи заклади в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському, Шевченківському районах. Триває підключення системи в Деснянському, Подільському, Святошинському районах.

ІІ. Загальна середня освіта.

Захід Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року Відхилення
Забезпечення надання освітніх послуг денними загально-освітніми навчальними закладами та вечірніми школами, тис. грн 3 896 903,00 3 729 733,90 -167 169,10
Витрати на 1 учня (дитину), грн 1 422,17 1 353,68 -68,49

За результатами реалізації заходів підпрограми протягом 2016 року було:

 • забезпечено безоплатним харчуванням 114 220 учнів 1–4 класів, 5 435 учнів 5–11 класів пільгових категорій, у тому числі 2035 дітей-інвалідів;
 • забезпечено проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11-х класів;
 • здійснено організаційні заходи щодо проведення в Києві основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11-х класів.

У дослідно-експериментальній роботі (інноваційна освітня діяльність) Всеукраїнського рівня беруть участь 65 навчальних закладів міста Києва (37 експериментів).

ІІІ. Інклюзивна та спеціальна освіта.

Інклюзивна освіта – освітня система, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Захід Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року Відхилення
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах, тис. грн 371 016,90 337 537,30 -33 479,60
Витрати на 1 учня (дитину), грн 7 374,62 6 702,49 -672,13

Інклюзивне та спеціальне навчання надається лише за бажанням батьків. На початок 2016–2017 навчального року додатково відкрито 22 групи інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах міста, в які додатково введені посади асистента вихователя. Всього працює 55 груп інклюзивного навчання в 33 ДНЗ загального типу (на 66 % більше в порівнянні з 2015/2016 навчальним роком), у яких виховується 101 дитина. Усі інклюзивні групи забезпечені асистентами вихователя.

У частині середньої освіти розширено мережу інклюзивних та спеціальних класів. Так, у 2016–2017 н. р. проти попереднього навчального року кількість інклюзивних класів збільшилася на 43 % і становить 136, а кількість учнів у них збільшилася майже на 12 % – до 395.

Кількість спеціальних класів та учнів у них збільшилася в 1,3 рази – в 2016–2017 навчальному році вона становить 71 клас (732 учні). До штатних розписів закладів освіти, в яких функціонують інклюзивні класи, введено 85,5 ставок асистента вчителя.

ІV. Виховання та позашкільна освіта.

Захід Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року Відхилення
Забезпечення рівного доступу дітей та учнів до здобуття позашкільної освіти, тис. грн 233 542,50 214 728,60 -18 813,90
Витрати на 1 учня (дитину), який здобуває позашкільну освіту, грн 3 102,03 2 856,50 -245,53

У системі освіти міста Києва функціонує 40 позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності. Позашкільною освітою охоплено понад 81,1 тис. дітей, що становить 30,5 % школярів.

Забезпечено організацію змістовного дозвілля під час зимових, весняних та літніх канікул. Організовано роботу 80 таборів відпочинку з денним перебуванням та 124 мовних таборів у червні 2016 року. У період із 16 по 30 грудня 2016 року організовано 40 вистав для 18 807 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

V. Професійно-технічна освіта.

Захід Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року Відхилення
Забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для потреб суспільства держави, тис. грн 365 805,00 352 106,00 -13 699,00
Витрати на 1 учня, грн 24 780,18 23 998,50 -781,68


За результатами реалізації заходів підпрограми протягом 2016 року було:

 • забезпечено харчуванням та стипендією дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою в повному обсязі;
 • працевлаштовано випускників ПТНЗ, які навчались за державним замовленням;
 • закуплено верхній одяг дітям із малозабезпечених сімей за підтримки благодійної організації «Нове життя», оздоровлено 30 дітей-сиріт у санаторії «Патрія» (Одеська обл.).

VІ. Вища освіта і наука.

Захід Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року Відхилення
Забезпечити підготовку для регіону фахівців
у вищих навчальних закладах, тис. грн
398 477,00 378 244,80 -20 232,20
Витрати на 1 студента, слухача, грн 19 017,66 18 348,93 -668,73

У системі освіти функціонує Інститут післядипломної педагогічної освіти імені Бориса Грінченка, в якому щорічно проходять курси підвищення кваліфікації 7 тис. педагогічних працівників м. Києва, здійснюється організація роботи з обдарованою молоддю в кількості 12 тис. учнів.

Підвищили кваліфікацію 3 380 медичних працівників, прийнято на навчання 600 студентів, із яких 358 – за державним замовленням та 242 – за контрактом. Випущено за рахунок коштів бюджету міста Києва 422 спеціаліста за державним замовленням.

VII. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Захід Обсяг фінансування згідно з бюджетом міста на 2016 рік Фактичні обсяги фінансування протягом 2016 року Відхилення
Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) навчальних закладів, тис. грн 505 977,90 447 871,10 -58 106,80
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн 224 878,90 214 784,30 -10 094,60

Таким чином, за рахунок майже 100-відсоткового фінансування підзаходів Програми в частині реконструкції та закупівлі обладнання для комунальних закладів освіти м. Києва було:

 • виконано капітальний ремонт приміщень трьох навчальних закладів, трьох покрівель, чотирьох фасадів, чотирьох інженерних мереж;
 • проведено заміну вікон у 207 навчальних закладах;
 • відремонтовано 31 харчоблок;
 • виконано капітальний ремонт 32 спортивних залів;
 • закуплено 4 535 одиниць оргтехніки;
 • закуплено 953 372 підручників;
 • закуплено 448 одиниць спортивного обладнання.

Проте, зважаючи на цілу низку ризиків нецільового використання коштів під час вказаних заходів необхідно приділити особливу увагу перевірці:

– вартості обладнання;

– якісності, відповідності стандартам;

– гарантійного обслуговування тощо.

Крім того, є позитивним факт реального фінансування підпрограми щодо будівництва та реконструкції закладів освіти, їх капітального ремонту.

Таким чином, за результатами року загальна характеристика фінансування  Програми виглядає таким чином:

Найменування

видатків

бюджету

Бюджетні асигнування з урахуванням змін на 2016 рік Проведені видатки за 2016 рік Відхилення
Загальний фонд 6 934 021,9 6 581 202,6 352 819,3
Спеціальний фонд (бюджет розвитку) 705 483,2 616 064,9 89418,3
Спеціальний фонд (власні надходження) 920 948,6 837 126,5 83 822,1
Будівництво 469 370,6 413 534,8 55 835,8
Разом 9 029 824,3 8 447 928,8 581 895,5

Слід зазначити, що річне фінансування чинної Програми майже в два рази більше, ніж річне фінансування попередньої програми, яка діяла в 20112015 роках (8,4 млрд грн – 2016 рік та 4,7 млрд грн – 2014 рік).

Наведені загальні показники свідчать про позитивні зрушення в порівнянні з минулими роками – недофінансування становило лише 6 %.

Так, загальний рівень фінансування програми згідно з планом – 9029 млн грн, фактично профінансовано – 8447 млн грн, або 93,6 %.

Аналізом виконання Програми встановлена тенденція щорічного збільшення розміру видатків та збільшення кількісних показників продуктивності результатами її виконання .

У цілому Програма має цілком просвітницьку спрямованість. Із підстав недолугого реформування галузі освіти на централізовану рівні та перерозподілу видатків на перший план у цій сфері виходять місцеві бюджети,  які повинні забезпечити розвиток галузі. Тобто, з кожним роком Програма не втрачає своєї актуальності та потребує розширення комплексу заходів для подальшого вирішення питань освітнього характеру. 

Одним із прикладів якісного спрямування Програми та поступового реформування галузі освіти в Києві може бути статистична інформація щодо збільшення кількості місць у дошкільних навчальних закладах. 

Також є позитивна динаміка в бік збільшення учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та педагогічного складу.

Відповідно до п. 2.2.5 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого Рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589, результативні показники програми – це кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (у цілому і за етапами), підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат.

ВИСНОВКИ:

 • Фінансування програма «Освіта Києва. 2016–2018 роки» збільшено на 6 % від плану при затвердженні (з 7,9 млрд грн до 8,4 млрд грн).
 • Здійснено реконструкцію закладів освіти на 447 млн грн.
 • На придбання обладнання та предметів довгострокового користування витрачено 214 млн грн.
 • Протягом 2016 року відкрито 12 нових дошкільних закладів, а за останні три роки збільшено кількість місць у дошкільних навчальних закладах майже на 5 % (з 86 до 89 тис.).
 • Річне фінансування Програми майже в два рази перевищує річне фінансування попередньої Програми, яка діяла в 2011–2015 роках (8,4 млрд грн у 2016 р. та 4,7 млрд грн у 2014 р.).

  «Публічний аудит»