Дослідження столичних проблем: Програма управління комунальним майном

Враховуючи фінансово-економічну кризу, суттєве зростання ринкової вартості нерухомого майна та вартості енергоносіїв, питання ефективного та раціонального використання майна територіальної громади міста є особливо актуальним. Основна мета – забезпечити прозорість прийняття управлінських рішень щодо комунального майна територіальної громади міста, підвищити рівень контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій.

Проект Міської цільової програми «Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016–2018 роки» був схвалений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 03.12.2015 № 1175, але Київрада затвердила Програму більш ніж через рік. З огляду на це завдання, строки та фінансування потребують перегляду й оновлення.

Причини:

 • низькі надходження бюджету від оренди комунального майна;
 • стара база оцінки, яка потребує осучаснення та запровадження нового електронного реєстру;
 • потреба автоматизації процесу добору орендарів, етапів проходження конкурсу на отримання комунального об’єкта в оренду.

За останні три роки надходження бюджету від оренди комунального майна зменшилися майже вдвічі – зі 186 млн грн за 2014 рік до 108 млн грн за 2016 рік. На 2017 рік заплановано ще меншу суму – 75,3 млн грн, що в цілому вказує на його неефективне використання.

1

Відповідно до довідки про виконання бюджету міста Києва на 01.05.2017 надходження за чотири місяці поточного року становили 27,3 млн грн.

 

Найменування показника

 

План на рік,

млн грн

 

Факт на 01.05.2017, млн грн

 

Факт на 01.05.2016,

млн грн

 

Відхилення 2017 до 2016, +/-, млн грн

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 75,3 27,3 34,75 -7,5

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2

Левову частку у вказаному показнику посідала частина чистого прибутку підприємств, що вилучається до бюджету (від 80 % до 90 %).

3

Так, раніше комунальні підприємства сплачували частину чистого прибутку (доходу) до бюджету Києва за нормативами відповідно до видів економічної діяльності, які встановлювалися в окремому додатку до рішення про бюджет міста на відповідний рік. У рішенні Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» такий додаток відсутній. Крім того, і в загальному Додатку № 1 «Доходи бюджету міста Києва на 2017 рік» відсутній блок доходів «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету». Разом з тим у Додатку № 1.1 «Індикативні показники по доходах загального фонду бюджету міста Києва на 2017 рік» такий вид доходів передбачено, зазначено планові надходження в сумі 15 млн грн.

Відповідно до довідки про виконання бюджету Києва на 01.05.2017 надходження за чотири місяці цього року становили 17 млн грн.

Найменування показника План на рік Факт на 01.05.2017,

млн грн

Факт на 01.05.2016,

млн грн

Відхилення 2017 до 2016, +/-,

млн грн

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету 0,0 17 13,2 3,9

Таким чином, у 2017 році надалі стягується до місцевого бюджету частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об’єднань.

Доцільно порівняти показники фінансово-господарської діяльності госпрозрахункових комунальних підприємств (установ, організацій) територіальної громади м. Києва за останні три роки.

За 2016 рік 264 суб’єкти господарювання отримали сукупних доходів (без ПДВ) на суму 9,7 млрд грн, що на 9,9 % більше, ніж вони отримали в 2015 році (8,1 млрд грн), та на 63,4 % більше, ніж у 2014 році (5,9 млрд грн).

Загальна сума чистого прибутку цих підприємств за 2016 рік становила 406,5 млн грн, загальні збитки – 32,2 млн грн (у 2015 році чистий прибуток цих суб’єктів становив 125,4 млн грн, збитки – 281,7 млн грн, у 2014 році прибуток – 92,6 млн грн, збитки – 1,3 млрд грн).

Таким чином, за три роки загальні збитки вдалося скоротити в 40 разів – прибуток збільшити в 4 рази.

 

Зведені показники фінансово-господарської діяльності

підприємств комунальної власності

 

Показники фінансово-господарської діяльності 

 

 

У підпорядкуванні Київради, структурних підрозділів КМДА
2014

(млн грн)

2015

(млн грн)

2016

(млн грн)

Сукупні доходи:

5 913,3 8 793,7 9 662,5
в т. ч. виручка від реалізації 3 854,7 5 269,1 5 473,7
сукупні прибутки 92,6 125,4 406,5
сукупні збитки 1312,9 281,7 32,2

4

Загальна кількість прибуткових підприємств – 129; лідерами серед них у 2016 році були такі КП:

 

Назва підприємства

Чистий прибуток

за 2016 року

(млн грн)

КП «Київпастранс» 117,6
КП «Київський метрополітен» 55,6
КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» 37,3
КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 35,3
КП «Житлоінвестбуд-УКБ» 28,1
КП «Спецжитлофонд» 14,8
КП «Фармація» 10,1
КП «Київреклама» 9,5

 

Таким чином, безумовно, позитивним є факт скорочення прибутковості підприємств майже в 40 разів за три роки. Проте на сьогодні пріоритетне завдання – працювати над збільшенням прибутковості.  

Контроль за своєчасністю та повнотою надходження до бюджету Києва відрахувань частини прибутку покладено на Департамент комунальної власності м. Києва КМДА, тож, йому слід більш детально та оперативно відстежувати результати діяльності підприємств, долучити до такої перевірки Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, зокрема:

 • здійснити аналіз прибутків за попередні періоди підприємств;
 • визначити цільові суми прибутку на плановий період;
 • визначити основні пропорції розподілу прибутку на звітний період;
 • забезпечити контроль за коригуванням прибутку та розподілу коштів підзвітних підприємств.

 

У частині раціонального використання комунального майна необхідно добиватися збільшення надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, переглянути умови договорів, їх виконання.

Для досягнення, зокрема, і вказаної мети розроблено міську цільову програму «Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016–2018 роки», яка затверджена рішенням Київської міської ради від 23 лютого 2017 року № 951/1955.

*Програма була схвалена ще наприкінці 2015 року, але Київрада її ухвалила лише в лютому 2017 року, тому строки виконання потребують перегляду.

 

Мета Програми – збільшення обсягів надходжень коштів до бюджету міста Київ шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій, автоматизації процесів прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням, запровадження нових технологічних процесів.

 

Програма передбачала вирішення таких основних завдань:

 • забезпечення дієвого контролю за використанням комунального майна територіальної громади Києва за цільовим призначенням;
 • вчасне нарахування орендної плати, стягнення та перерахування її частини до бюджету міста Києва;
 • виконання комунальними підприємствами фінансових планів із метою недопущення їх збиткової діяльності;
 • скорочення кількості підприємств, що перебувають на стадії припинення, ліквідації або реорганізації.

Розроблені напрями та заходи Програми спрямовані на збільшення дохідної частини бюджету Києва, досягнення прозорості його наповнення та залучення громадян до контролю за використанням комунального майна територіальної громади столиці.

 

Основні завдання Програми:

 • створення вільного доступу громадян до інформації щодо використання майна територіальної громади міста;
 • проведення поточної технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності;
 • укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини та пам’ятники архітектури;
 • реєстрація прав власності на нерухоме майно;
 • класифікація об’єктів комунальної власності за групами на підставі об’єктивних критеріїв та формування стратегії управління за кожною групою;
 • оптимізація кількості комунальних підприємств та завершення процесів їх реорганізації, приєднання та ліквідації.

 

У свою чергу її виконання має забезпечити:

 • модернізацію системи передачі в орендне користування майна комунальної власності;
 • впровадження нових механізмів стягування прострочених платежів;
 • прозорість прийняття рішень про приватизацію комунального майна;
 • ефективність роботи комунальних підприємств;
 • підвищення рівня нарахування, сплати та перерахування до бюджету орендних платежів;
 • перехід на концесійні відносини з управління майном із теплового забезпечення та гарячого водопостачання, холодного водопостачання та водовідведення, постачання газу й освітлення.

Ресурсне забезпечення Програми на період затвердження:

Рік Бюджет міста Києва

(млн грн)


Залучені кошти
(млн грн)
Обсяг коштів, які пропонується залучити
(млн грн)  
2016 4400 4300 8700
2017 3050 4300 7350
2018 3450 4300 7750
Всього: 10900 12900 23800

 

Стан виконання Програми в 2017 році

Фінансування

Рік Планові обсяги фінансування
(млн грн)
Фактичні обсяги фінансування
(млн грн)
При затверджені Програми При ухвалені бюджету міста
на 2017 рік
бюджету

м. Київ

небюджетних джерел
2017 7,35 0 0 0

 

Реалізація заходів в рамках Програми

протягом 2017 року

Планові обсяги фінансування

(млн грн)

Фактичні обсяги фінансування, (млн грн) Результативні показник виконання
Створення, впровадження та супроводження компоненту щодо претензійно- позовної роботи як складової Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва, з відображенням інформації на єдиному веб-порталі
Створення, впровадження та супроводження компоненту щодо акумуляції інформації про об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва та їх рух, як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва з відображенням інформації на єдиному веб-порталі (в т. ч. створення «Класифікатора об’єктів комунальної власності міста Києва») 0,25 0
Створення, впровадження та супроводження компоненту щодо приймання, обробки і узагальнення фінансової звітності та фінансових планів комунальних підприємств (установ, організацій) як складової Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва, з відображенням інформації на єдиному веб-порталі 0,5 0
Створення, впровадження та супроводження компоненту щодо автоматизації процесу та повноти інформації щодо етапів передачі в оренду комунального майна, як складової частини Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва, з відображенням інформації на єдиному веб-порталі 0,3 0
Автоматизація підготовки документів, необхідних для прийняття до комунальної власності об’єктів права державної та приватної власності (за наявності відповідних ініціатив) 0,25 0
Розробка та впровадження програмного комплексу «Єдина електронна база облікових даних об’єктів нерухомого майна міста Києва та архівів технічної документації» 1,5 0
Замовлення балансоутримувачами нерухомого майна комунальної власності технічних паспортів на об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва 2,8 0
Балансоутримувачам нерухомого майна

комунальної власності подати заяви про державну реєстрацію прав на об’єкти комунальної власності за територіальною громадою міста Києва та отримати витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1,5 0
Всього 7,35 0

5

Оскільки Програма затверджена рішенням Київської міської ради від 23.02.2017, видатків на її реалізацію в 2017 році виділено не було, не передбачено їх і рішенням Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет м. Києва на 2017 рік».

Таким чином, Програма фактично не виконується.

Відповідно до п.8.2 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого Рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589, замовник (відповідальний виконавець) програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання програми та в разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання програми та окремих її завдань і заходів тощо.

У разі необхідності внесення змін до програми проект змін до неї з уточненими показниками та заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується відповідно до пунктів 3–5 розділу II Порядку.

Таким чином, для забезпечення виконання завдань та заходів Програми необхідно:

 • розробити зміни в частині строків та періоду реалізації (2017–2019 рр.);
 • забезпечити фінансування її заходів із міського бюджету відповідно до передбачених обсягів (фактично повністю перенести планові видатки на нові строки реалізації), розробити та подати на розгляд Київської міської ради відповідне рішення про внесення змін до бюджету на 2017 рік;
 • деталізувати заходи – вирішити питання доцільності тих чи інших у зв’язку з неможливістю їх виконання та відсутності джерел фінансування за рахунок міського бюджету й інших джерел.

ВИСНОВКИ

 1. Зберігається тенденція щодо зменшення надходжень від орендної плати за користування комунальною власністю: за три роки спостерігається падіння майже в два рази – зі 186 млн грн у 2014 році до 108 млн грн у 2016-му; план на 2017 рік – 75, 3 млн грн.

 2. Покращилися фінансові результати підприємств столиці: за три роки загальні збитки вдалося скоротити в 40 разів (зі 1,3 млрд грн до 32,2 млн грн), прибуток же збільшити в 4 рази (з 92,6 млн грн до 406,5 млн грн).

 3. Основна причина невиконання планових заходів Програми управління комунальним майном – недофінансування (кошти непередбачені в бюджеті міста), що ставить під загрозу власне її виконання.

 4. Для досягнення поставлених цілей необхідно розробити та затвердити рішенням Київради зміни як до Програми, так і до бюджету міста.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Департаменту комунальної власності проаналізувати причини зменшення надходжень від оренди комунального майна, звернути увагу на такі ризики:
 • оцінка вартості нерухомого майна, її заниження;
 • проведення конкурсу й визначення переможця на право укладення договору оренди;
 • отримання дозволів на передачу в оренду нерухомого майна, погодження проекту договору оренди (під час підготовки проекту договору розмір орендної плати, що встановлюється, є нижчим від середньої по ринку; або ж застосовуються неправильні орендні ставки за видами діяльності з нижчим відсотком плати за оренду, що не відповідає фактичній меті оренди);
 • укладення договору, передача майна в оренду та контроль за дотриманням орендарем умов договору (укладення договору без дозволу КМДА, без проведення відповідної процедури конкурсу, без оцінки майна. Передача орендодавцем майна, не визначеного в договорі про оренду. Невжиття заходів у разі порушення орендарем істотних умов договору – зміни виду діяльності, безпідставного використання об’єктів та земельних ділянок, не вказаних у договорі оренди);
 • продовження, припинення договору оренди, повернення майна (ризик пролонгації договору оренди без перерахунку орендної ставки, без проведення нової оцінки об’єкта оренди, як цього вимагає законодавство. Неповернення об’єкта оренди після закінчення терміну дії договору, подальша прихована оренда).

 1. Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Департаменту комунальної власності проаналізувати фінансову ситуацію на збиткових підприємствах, вивчити причини, вжити заходів, зокрема:
 • вищий менеджмент підприємств забезпечує внутрішній контроль (дії керівництва з планування, організації, моніторингу діяльності працівників), спрямований на досягнення запланованих цілей підприємствами, у тому числі щодо відрахування коштів до міського бюджету;
 • Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту надає об’єктивні та незалежні висновки щодо ефективності системи внутрішнього контролю на підприємствах;
 • періодична ротація керівників підприємств, проведення атестацій персоналу, організація «гарячих ліній», за якими співробітники можуть повідомляти про свої підозри щодо дій керівництва.

 1. Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту оцінити діяльність керівників комунальних підприємств щодо здійснення внутрішнього контролю на підприємствах.

 2. Департаменту комунальної власності за результатами оцінки внести пропозиції щодо доцільності перебування на посадах керівників підприємств, де виявлено порушення чи систематично не виконуються фінансові плани з суб’єктивних підстав.

 3. Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту  перевірити виконання Департаментом комунальної власності повноважень при затвердженні фінансових планів, реагування при невиконанні та недосягненні фінансових результатів.

 4. Департаменту комунальної власності розробити зміни до рішення Київради щодо строків та періоду реалізації Програми (2017–2019 рр.) та рішення про внесення змін до бюджету на 2017 рік із метою її фінансування.

ГО «Публічний аудит»