Нова «покращена» редакція Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

12345Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства, який очолює народний депутат України від «Самопомочі» Бабак А. В., підготував на повторне перше читання проект нової редакції Закону України «Про житлово-комунальні послуги»  (завантажити проект Закону).

ГО «Публічний аудит», розглянувши запропонований проект закону, вирішила повідомити громадськість про ті «покращення», які підготував очолюваний «Самопоміччю» Комітет Верховної Ради України для населення.

Основне «покращення» це запровадження пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг, в розмірі до 100 % суми боргу (п. 1 ст. 22 та абз. 10 п. 2 ст. 4 проекту Закону).

Друге – це закріплення права органів місцевого самоврядування призначати «управителя» (на заміну ЖЕКу) без узгодження вартості його послуг зі споживачами (п. 3–4 ст. 6 проекту Закону).

«Ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком є вільною та у випадку визначення управителя органом місцевого самоврядування визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу», вирішили законодавці.

Тобто, якщо на конкурс прийде три «управителя», які запропонують місячну вартість своїх послуг на рівні 500, 600 та 700 гривень, місцева влада призначить споживачам «управителя» з вартістю 500 гривень, незважаючи на те, що в сусідньому будинку з ОСББ буде «управитель» обраний споживачами самостійно з вартістю послуг 200 гривень.

Законодавці вважають, що конкурси будуть чесними та прозорими, а узгоджувати вартість послуг «управителя» зі споживачами не потрібно.

Третє. Законопроект не передбачає посилення відповідальності Виконавців за надання послуг неналежної якості та не передбачає публічних обговорень зі Споживачами питань зміни тарифів.

Четверте. Автори законопроекту вирішили залишити споживачів сам на сам з монополіями, органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до статті 3 проекту, взагалі не є учасниками правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

У законопроекті відсутні повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг.

Крім того, на відміну від чинної редакції Закону, з законопроекту прибрали основні принципи Державної політики у сфері житлово-комунальних послуг, які хоч якось могли гарантувати споживачу захист з боку держави, а саме:

1) забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів;

2) створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг, забезпечення контролю у сфері діяльності природних монополій;

3) забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування та досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

4) регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, перелік яких визначено цим Законом, з урахуванням досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей;

5) забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку, місцеперебування та форми власності юридичних осіб тощо;

6) дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо кількості та якості житлово-комунальних послуг;

7) забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян.

З огляду на вищевикладене, громадська організація «Публічний аудит» наполегливо закликає Голову комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Бабак Альону Валеріївну та інших народних депутатів, що брали участь у розробці зазначеного законопроекту:

  1. Виключити з законопроекту запровадження пені за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг.
  2. Дозволити органам місцевого самоврядування призначати «управителя» лише після отримання письмової згоди більшості співвласників багатоквартирного будинку та узгодження зі споживачами вартості його послуг.
  3. Посилити відповідальності Виконавців житлово-комунальних послуг: в разі систематичного (більше двох разів на рік) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних послуг, виконавець зобов’язаний сплатити споживачу пеню в розмірі подвійної вартості ненаданих, наданих не в повному обсязі або неналежної якості послуг.
  4. Передбачити в законопроекті публічні обговорення зі споживачами питань зміни тарифів.
  5. Залишити незмінними основні принципи державної політики у сфері житлово-комунальних послуг, визначені діючою редакцією Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Громадська організація «Публічний аудит»