Законодавча влада

Спеціалістами громадської організації «Публічний аудит» проведено аудиторське дослідження з питань справляння військового збору, практичним результатом якого стало надання пропозицій, що мають позитивно вплинути на процес контролю за бюджетними коштами

Першими відреагували у Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. >>

З метою надання практичної допомоги керівництву МВС України в реформуванні правоохоронної системи, зокрема Державної автомобільної інспекції, громадською організацією «Публічний аудит» проведено антикорупційний аналіз порядку реєстрації транспортних та запропоновані заходи по усуненню корупційних ризиків та збільшенню надходжень до державного бюджету

Основними нормативними документами, що регламентують порядок реєстрації транспортних засобів, є: “Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів” затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 зі змінами та доповненнями; “Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, ... >>

ГО «Публічний аудит» розробила і представила своє бачення інституційного розвитку Рахункової Палати України як основної передумови запровадження європейської системи державного фінансового контролю в Україні

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ОСНОВНА ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Система державного фінансового контролю в Україні ДО РЕФОРМИ Функціонуюча в Україні система державного фінансового контролю є громіздкою на неефективною. Держфінінспекція (правонаступник КРУ) була створена і призначена для функціонування в адміністративно-командній системи, за якої КРУ було покликано перевіряти правильність видатків, а також використовувалося  для вирішення інших (у тому числі політичних) питань. Яскравим прикладом залежності КРУ ... >>

Система контролю для Міноборони

У цьому році на потреби армії в Законі «Про Державний бюджет України на 2015 рік» закладено суму близько 45 млрд грн. Дуже важливим у зв’язку з цим постає питання ефективного використання цих коштів – його можна досягти можна досягти завдяки якісному контролю на всіх стадіях освоєння коштів. Такий контроль, на переконання «Публічного аудиту», повинен бути внутрішнім та зовнішнім (парламентський, громадський тощо). У цій статті йтиметься про побудову ... >>

ГО «Публічний аудит» пропонує запровадити механізм привентивної відповідальності власників за негативні фінансові результати функціонування банківських установ.

Механізм: Законодавче закріплення обов’язку Національного банку України обмежувати операції з рухомим та нерухомим майном банкірів з моменту прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних. Правові підстави для віднесення банку до категорії проблемних визначені ст. 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність», однією з яких зокрема є — невиконання банком вимоги вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому. Проблемний банк ... >>

Економічний ефект від пропозицій «Публічного аудиту» до бюджету 2015 року сягає 4 млрд грн, – Максим Гольдарб

Економічний ефект від пропозицій фахівців «Публічного аудиту», наданих під час аналізу та корегування бюджетного процесу, сягає 4 млрд грн. Про це розповідає директор громадської організації Максим Гольдарб. Як уже повідомлялося раніше, спеціалісти «Публічного аудиту» були задіяні в законодавчому бюджетному процесі й надали ґрунтовні пропозиції щодо збільшення дохідної та зменшення видаткової частини бюджету, а також щодо змін до Податкового кодексу України. Зокрема, аудитори акцентували на необхідності залишити ... >>

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо проведення підрозділами внутрішнього аудиту розпорядників бюджетних коштів аудиту окремих господарських операцій) І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572) такі зміни: 1. частину третю статті 26 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту: « Підрозділ внутрішнього аудиту в бюджетній установі наряду із проведенням внутрішнього аудиту проводить аудит окремих господарських операцій (операційний аудит). ... >>

Проект постанови Кабінету Міністрів України

ПРОЕКТ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку проведення підрозділами внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аудиту окремих господарських операцій Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Порядок проведення підрозділами внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних ... >>

Зміни до Бюджетного кодексу України

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо публічного звіту про використання коштів розпорядниками та одержувачами усіх рівнів) І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572) такі зміни: 1. частину п’яту статті 28 доповнити абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту: «Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше дня, наступного за операційним, зобов’язані розміщувати на офіційних сайтах інформацію ... >>

Звіт про проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

Спеціалістами Громадської організації «Публічний аудит» з метою забезпечення публічного доступу та інформаційної прозорості у питанні використання бюджетних коштів, отриманих від звичайних громадян – платників податків, підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» в частині публічного (відкритого) звіту за використання коштів розпорядниками та одержувачами усіх рівнів, тобто усіма органами влади, місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами (в частині коштів, отриманих із ... >>