ГО «Публічний аудит» пропонує запровадити механізм привентивної відповідальності власників за негативні фінансові результати функціонування банківських установ.

Механізм:

Законодавче закріплення обов’язку Національного банку України обмежувати операції з рухомим та нерухомим майном банкірів з моменту прийняти рішення про віднесення банку до категорії проблемних.

Правові підстави для віднесення банку до категорії проблемних визначені ст. 75 Закону України «Про банки та банківську діяльність», однією з яких зокрема є — невиконання банком вимоги вкладника або іншого кредитора, строк якої настав п’ять і більше робочих днів тому.

Проблемний банк у строк до 180 днів зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність із вимогами законодавства, якщо ж цього не відбудеться НБУ зобов’язаний віднести банк до категорії неплатоспроможних.

З метою запровадження зазначеного механізму необхідно:

Статтю 75 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» доповнити частинами 9, 10 наступного змісті:

«З моменту прийняття рішення про визнання банку проблемним, правління НБУ цим же ж рішенням зобов’язане наклаcти заборону на відчудження рухомого та нерухомого майна акціонерів, членів та голови правління правління банку, щодо якого прийнято відповідне рішення».

«Зазначені обмеження можуть бути зняті на підставі рішення правління НБУ про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству, або винесення рішення суду про невинуватість акціонерів та членів правління банку у визнанні його неплатоспроможним».

Статтею 96 Цивільного кодексу України встановлено, що учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями її учасника (засновника),  крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Дана норма є бланкетною (відсилочною), тому Законом, до якого вона відсилає, який варто розглядати як спеціальний по відношенню до загальної норми Цивільного кодексу України, є Закони України «Про акціонерні товариства» та «Про банки та банківську діяльність», у зв’язку з цим:

Статтю  12   Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»

доповнити частиною 3, в такій редакції:

«Засновники акціонерних товариств, що здійснюють діяльність відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», несуть повну відповідальність за фінансовими зобов’язаннями товариства, якщо рішенням суду не буде встановлено їх невинуватість, невинуватість членів та голови правління у визнанні товариства проблемним, неплатоспроможним».

Статтю  63   Закону  України  «Про  акціонерні  товариства»

доповнити частиною 4 наступного змісту:

«Посадові особи керівних органів Банків несуть відповідальність за збитки завдані фізичним та юридичним особам клієнтам банку, в якому вони займають відповідні посади, всім належним їм майном».

 

 

«Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затверджене Постановою Правління Національного банку України N 306 від 08.09.2011 року, доповнити пунктом про необхідність надання відомостей про рухоме та нерухоме майно кандидата у складі документів, які надаються на заняття посади в банку, разом із протоколом роз’яснення прав, обов’язків, правових наслідків накладення обтяження, та письмовою згодою на накладення заборони на його відчудження з моменту визнання банку проблемним.

Відмову у наданні таких документів чи їх ненадання віднести до ознак відсутності бездоганної ділової репутації кандидата, наслідком чого є відхилення його кандидатури.

 

 

Частину 6 статті 37 Закону України «Про банки та банківську діяльність» викласти в наступній редакції:

«Члени ради та правління банку несуть відповідальність за діяльність банку всім своїм майном, якщо рішенням суду не буде встановлено їх невинуватість та невинуватість членів та голови правління у визнанні товариства проблемним, неплатоспроможним».

 

 

Частину 3-тю статті 40 Закону України «Про банки та банківську діяльність» змінити та викласти:

«Голова правління банку несе персональну відповідальність за діяльність банку всім своїм майном, якщо рішенням суду не буде встановлено його невинуватість у визнанні товариства проблемним, неплатоспроможним».

 

 

Частину 11 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність» викласти в наступній редекції:

«Керівники банку несуть відповідальність  перед  банком та клієнтами за завдані збитки у наслідок дій чи бездіяльності».

 

 

Частину 6 статті 58 Закону України «Про банки та банківську діяльність» змінити та викласти:

«На  власників  істотної  частки  в  статутному  капіталі  та  керівників банку покладається повна відповідальність за зобов’язаннями банку, в разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо їх невинуватість не буде встановлена рішенням суду.»

Для ознайомлення з механізм впровадження відповідальності посадових осіб банків перейдіть за посиланням (або натисніть тут) :

http://publicaudit.com.ua/news/vidpovidalnist-bankiriv/