Зміни до Бюджетного кодексу України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо публічного звіту про використання коштів розпорядниками та одержувачами усіх рівнів)

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572) такі зміни:

1. частину п’яту статті 28 доповнити абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:

«Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше дня, наступного за операційним, зобов’язані розміщувати на офіційних сайтах інформацію щодо витрачання бюджетних коштів розпорядниками та одержувачами усіх рівнів, якщо сума єдиноразового витрачання коштів перевищує розмір мінімальної заробітної плати на цей день. У інформації необхідно зазначити назву і код ЄДРПОУ розпорядника чи одержувача бюджетних коштів, отримувача коштів (контрагента), суму перерахованих коштів, підстави і призначення платежу.»;

«Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів усіх рівнів, державні та комунальні підприємства, інші суб’єкти господарювання з державною часткою у статутному фонді зобов’язані не пізніше дня, наступного за операційним, розміщувати інформацію про витрачання коштів на власних веб-порталах (у разі наявності), якщо сума єдиноразового їх витрачання перевищує розмір мінімальної заробітної плати на цей день. У інформації необхідно зазначити назву і код ЄДРПОУ розпорядника чи одержувача бюджетних коштів, отримувача коштів (контрагента), суму перерахованих коштів, підстави і призначення платежу».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня прийняття цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

zakonodavch

zakonodavch2_1

zakonodavch2_2

zakonodavch2_3

zakonodavch2_4

zakonodavch2_5