Звіт про проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»

Спеціалістами Громадської організації «Публічний аудит» з метою забезпечення публічного доступу та інформаційної прозорості у питанні використання бюджетних коштів, отриманих від звичайних громадян – платників податків, підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» в частині публічного (відкритого) звіту за використання коштів розпорядниками та одержувачами усіх рівнів, тобто усіма органами влади, місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами (в частині коштів, отриманих із бюджету на виконання відповідної програми).

Однією із головних причин підготовки вказаного законопроекту є те, що реалізація його норм в сучасних євроінтеграційних умовах підтвердить прагнення до впровадження стандартів країн Європейського Союзу в частині взаємодії держави і громадянського суспільства, у тому числі громадського контролю за публічними фінансами.

Необхідність прийняття законопроекту викликана загальносуспільною потребою забезпечення публічного доступу та інформаційної прозорості до процесу використання бюджетних коштів розпорядниками та одержувачами.

У діючому бюджетному законодавстві передбачений порядок оприлюднення інформації щодо використання бюджетних коштів. Так, статтею 28 Бюджетного кодексу України визначено доступність інформації про бюджет, зокрема, встановлено вимоги до порядку оприлюднення інформації про проект закону та закону про Державний бюджет України, виконання зведеного бюджету України.

Крім того, згідно з вимогами зазначеної статті головні розпорядники коштів Державного бюджету України до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені їм законом про Державний бюджет України.

Однак, в процесі здійснення діяльності та проведення досліджень (з їх результатами можливо ознайомитись на сайті організації) спеціалісти ГО «Публічний аудит» прийшли до висновку, що наявні норми щодо публічного доступу та інформаційної прозорості з питань використання бюджетних коштів мають недостатньо визначений порядок, та в цілому – на даний час не діють, що негативно впливає на наближення суспільства до публічного контролю за використанням бюджетних коштів.

На даний час громадськість має доступ до пустих даних, глобальних цифр розпорядників бюджетних коштів у масштабах усієї країни. Натомість, як засвідчує практика, розкрадання та зловживання відбуваються у деталях. Тому суспільство має знати хто, кому, скільки і за що перерахував кошти, природа яких є державною.

Вказана позиція підтверджується і спеціалістами Головного науково­експертного управління Апарату Верховної Ради України, якими при підготовці висновків на схожі законопроекти зазначалось, що нині наявна необхідність оприлюднення більш докладної інформації, ніж та, що наведена на офіційному веб­сайті Міністерства фінансів України. На їх думку, логічним було б на цьому ж сайті надавати інформацію щодо запланованого та фактичного використання коштів Державного бюджету України в розрізі кожного розпорядника, що підвищило б їх відповідальність при використанні бюджетних коштів.

Таким чином, спеціалісти ГО «Публічний аудит» зазначають, що за відсутності ефективної системи публічного доступу та інформаційноїпрозорості щодо використання бюджетних коштів виникають ризики унеможливлення використання громадянами своїх прав на інформацію та здійснення влади, передбачених Конституцією України, приховування неправомірних дій з боку посадових осіб суб’єктів бюджетного процесу, ухилення ними від відповідальності за їх вчинення.

Пропозиція щодо оприлюднення органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, інформації про використання коштів державними та комунальними підприємствами не містить в собі ризиків розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці), оскільки відповідно до запропонованого законопроекту, інформація буде надаватись лише стосовно тих коштів, які виділені на виконання відповідної програми. В будь­якому випадку на даному етапі розвитку Держави суспільні інтереси повинні розглядатись як вищі за приватні інтереси комерційних структур. Більше того, відповідно до п.2 ч.1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим є розпорядниками стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів. Згідно ст. 7 вказаного Закону, така інформація не може бути віднесена до конфіденційної інформації.

Ще одним вагомим фактом на підтримку вказаного законопроекту є те, що його прийняття не призведе до додаткових витрат з Державного бюджету України, в усіх організаціях вже наявні офіційні сайти та програми обліку грошових операцій.

Таким чином, запропонований проект закону створить належні правові умови для забезпечення прозорості процесу використання бюджетних коштів, сприятиме запобіганню неправомірних діянь, у тому числі завдяки підвищенню ролі суспільства у таких процесах.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ»